Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer

Klimatkompensation

Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

 

Miljön och vårt gemensamma ansvar

Vi på Best Transport har under många år arbetat målmedvetet med att lindra vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vår förflyttning från fossila till förnyelsebara bränslen är i dagsläget branschledande. Vi använder klimatneutrala cykelbud för lätta och mindre skrymmande transporter i citymiljöer och arbetar ständigt med optimering av vår trafik- och ruttplanering
för att nå mesta möjliga samlastning.

 

Nu tar vi nästa steg och klimatkompenserar samtliga transporter fullt ut

Från och med den 1 maj 2016 är alla transporter som produceras av Best fordon till 100% klimatkompenserade. Tanken med klimatkompensation är att man ska göra rätt för sig. Vi vill nu ersätta vår klimatpåverkan genom att kompensera för de koldioxidutsläpp vi bidrar med.

 

Så här fungerar det

Vi beräknar årligen våra CO2-utsläpp ner på fordonsnivå. Från det att chauffören lämnar garageuppfarten till att hen parkerar bilen vid arbetsdagens slut. Med dessa beräkningar som utgångspunkt klimatkompenserar vi sedan utsläppen ton för ton i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt miljöansvar.

Projektet vi har valt är Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar på så vis med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

 

Vad kostar det?

För dig som Best-kund kostar klimatkompensationen inget extra. Du behöver inte skaffa något miljöavtal eller köpa kompensationen separat. Allt ingår. Vi har valt att göra detta fullt ut för vår egen och våra kunders skull.

Det enda vi hoppas få tillbaka är lite positiv feedback, och att du sprider budskapet.

 

Om CDM och Gold Standard

 

DM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Certifikaten utgör därmed ett bevis att leverantören skapat den klimatnytta som kunden beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet oåterkalleligt förverkas.

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt. Läs mer om CDM: cdm.unfccc.int

 

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.

Gold Standard är en global ideell stiftelse och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimat-kompensations-projekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt. För mer information om Gold Standard: www.goldstandard.org

Vi stödjer Barncancerfonden

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.