Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer


Best ConnectIT-logistik

Best Transport har Sveriges enklaste lösning för IT-logistik.

Vi tar hand om ditt flöde från mottagning och konfigurering till leverans hos slutkund. Alltid med full spårbarhet och återrapportering till dig i varje fas. Så ta det lugnt, det här är första steget i din utrullning.

1

Mottagning

Vi tar emot din utrustning mot avisering samt registrerar artiklarna i databasen. Utrustningen läggs in i vårt lagersystem och sorteras efter artikelnummer, serie, datum eller valt sökbegrepp. I och med detta är varan identifierad och spårbar för alla du vill ska ha behörighet.

Rapport: Kvitto på leveranserna samt ID-nummer för spårning.

2

Uppackning

Vi tar hand om allt emballaget på ett miljöriktigt sätt och utrustningen besiktigas. Vi kontrollerar funktionen och gör felrapport när det behövs för beställning av ersättningsvaror eller om det krävs komplettering av någon del. I så fall hanterar vi hela returen inklusive ersättningsleveranser.

Varje utrustningspaket får ett eget ID-nummer för spårning vid sidan av de enhetsnummer som registrerats vid ankomsten.

Rapport: Kvitto på utfört arbete samt status för eventuella åtgärder.

3

Laddning

I god tid före leverans laddas varje enhet med programinstallationer, stöldmärks vid behov och förbereds även med kontoinformation och särskilda inställningar utefter behov.

Vi utför följande typer av laddning:

  • Windows-installation med eventuell automatladdning från kundens nätverk
  • Laddning av kundunika images (e.g. avbilder av en befintlig installation)
  • Autoinstallationer
  • Kombinationer imagepåläggning/autoinstallation

Rapport: Status för installationerna och kvitto på utfört arbete.

4

Transport

När det är dags för leverans sätts utrustningen i säkerhetsburar. En slutkontroll görs av funktioner samt att all extrautrustning är installerad. Vi bokar tid med slutanvändaren eller den som är ansvarig och stämmer av att allt är OK.

Alla transporter görs i våra egna bilar. Större leveranser sker för senare uppstart, alternativt körs utrustningen individuellt för omedelbar installation hos slutanvändaren.

Rapport: Kvitto när leveranserna sker, eventuella störningar eller förändringar samt kvitto på utfört arbete.

5

På plats hos kunden

Vi tar emot utrustningen på plats där den ska installeras. Antingen för temporär förvaring, eller så tar våra tekniker hand om installationen direkt. I samband med installationen startar vi upp och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Är det några problem gör vi omedelbart en åtgärdsplan för att så snabbt som möjligt säkerställa att allt är igång.

Rapport: Kvitto när utrustningen är på plats och färdig för installation. Kvitto på att uppstarten är OK samt eventuell felrapportering med åtgärdsplan.

6

Utbildning

Att få ny utrustning kan innebära ett osäkerhetsmoment för slutanvändaren. Därför genomför vi en mindre utbildning och går igenom nya funktioner och program för att se till att användaren känner sig trygg och insatt i vad som levererats och hur utrustningen fungerar.

Rapport: Kvitto på att man lämnat platsen samt en sammanställning över eventuella frågor som ska följas upp gentemot användaren.

7

Återtag

Vi tar hand om gammal datautrustning och skrotar den på ett dokumenterat och säkert sätt. Naturligtvis sker detta miljöriktigt och certifierat. Utrustning som hämtas in för destruktion får egna ID-märkningar för spårning samt kvitteras efter att arbetet utförts. Genom våra partners erbjuder vi även försäljning av begagnad utrustning.

Rapport: Kvitto på när utrustningen hämtats upp, ID-nummer samt tidpunkt för destruktion. Kvitto när arbetet är utfört, alternativt förseningar eller driftstöringar.

@

Ja, jag vill bli kontaktad för mer information om IT-logistik.

Fyll i kontaktformuläret så skickar vi mer information om hur ni förbättrar er IT-logistik med Best.
Ja, jag godkänner Best Transports Integritetspolicy så att Best Transport kan behandla min förfrågan.

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.