2021-02-02

Justa villkor är mycket viktigt för Best Transport

Best Transport har kollektivavtal för våra egna chaufförer och kräver att våra anslutna åkerier ska ha kollektivavtalsmässiga ersättningar för sina chaufförer. Vi ser allvarligt på uppgifterna i media om att det finns chaufförer hos anslutna åkerier som fått för låga löner. Det är inte acceptabelt och måste rättas till.

Viten får inte innebära löneavdrag för chaufförer

För att säkerställa hög kvalitet och driva på vår omställning till fossilfria leveranser så innehåller våra avtal med anslutna åkerier viten. Dessa kan tillämpas vid t.ex. leverans till fel adress, om paketen skadas på grund av vårdslöshet under transporten, eller om åkeriet inte följer vår miljöpolicy och tankar förnybara drivmedel. Dessa viten utfärdas till åkeriet och får inte innebära löneavdrag för deras chaufförer. Best Transport tillämpar viten med stor försiktighet och för huvudsakligen en dialog med åkerierna och driver förändring genom kommunikation, utbildning och samarbete. Vår leveranskvalitet är idag mycket god och viten utfärdades under år 2020 på 0,016 procent av samtliga Best Transports utförda leveranser.

Vi har en intensiv dialog med våra anslutna åkerier för att säkerställa att de förstått att vitena inte får innebära löneavdrag för deras chaufförer och för att rätta till eventuella misstag som begåtts. Vi inser att det kan finnas speciella utmaningar för de anslutna åkerier som är egenföretagare och där det finns en direkt koppling mellan deras företags intäkter och de löner de kan ta ut. En viktig åtgärd blir att ytterligare säkerställa att de har rätt förutsättningar att leverera med kvalitet och följa miljöreglerna så att det inte blir några viten.

Best Transports ersättningsmodell för åkerier

Best Transport är måna om att åkerierna ska få skälig ersättning och att chaufförernas ersättningar är enligt branschens rådande kollektivavtal. Om vi får reda på att detta inte sköts på rätt sätt så agerar vi mot åkeriet. Media har under de senaste dagarna beskrivit några allvarliga exempel där anslutna åkeriers chaufförer anger att de har fått alldeles för lite i ersättning. Stämmer dessa uppgifter så är det inte ok och något som vi behöver åtgärda.

I medias rapportering så har tyvärr vår ersättningsmodell beskrivits på ett missvisande sätt. Hur vi ersätter våra anslutna åkerier går inte att beskrivas genom att bryta ut en enskild dag eller enskild körning för en enskild chaufför. Best Transport kräver kollektivavtalsmässig ersättning till chaufförer hos anslutna åkerier, men Best Transport är inte arbetsgivare och lönesättande för dessa chaufförer. Vi har heller inte tillgång till löneuppgifter för anslutna åkeriers chaufförer. Vi har dock naturligtvis ett ansvar att följa upp att anslutna åkerier följer våra avtal.

Vår ersättningsmodell för anslutna åkerier bygger på att åkerierna, över tid, ska ha en intjäningsförmåga som ger möjlighet att driva sin verksamhet på ett bra sätt och leva upp till de krav som vi ställer, exempelvis gällande:

  • Bra service till våra uppdragsgivare och deras slutkunder
  • Kollektivavtalsmässiga ersättningar för sina chaufförer
  • Miljö och förnyelsebart bränsle

Kalkylerna tar också hänsyn till kostnader för fordon, foliering, biltvätt, däckslitage och driftkostnader såsom drivmedel.

Av de ersättningar som Best Transport erhåller för uppdrag som anslutna åkerier utför får åkerierna i genomsnitt cirka 70 procent.

Extern utredning

Vi har även tillsatt en extern utredning så att vi kan rätta till eventuella misstag som begåtts och för att se om vi behöver ändra något i vår ersättningsmodell.

Dialog med Svenska Transportarbetareförbundet

Best Transport för en kontinuerlig dialog och har löpande avstämningar med Svenska Transportarbetareförbundet. Vi har nu tagit initiativ till ett möte med förbundet för att lyssna på deras synpunkter och se hur vi tillsammans kan verka för justa villkor.


Om du har några frågor angående ovan är du varmt välkommen att kontakta oss på marcom@besttransport.se