Försäkra ditt gods med

Best Safe

Sänd förfrågan

Ordentligt försäkrat och 0:- i självrisk!

Ibland händer det att skador uppstår i samband med lastning och lossning eller under själva transporten. När det kommer till lastbilstjänster upplevs transportörsansvaret (som regleras i Alltrans 2007) många gånger som otillfredsställande.

Vi har därför tagit fram en varuförsäkring som förenklar – men framförallt, ersätter dig vid eventuell skada!

Garanterat krångelfritt

Att ha en massa ”utifall att-villkor” är inte vår stil. Best Safe ersätter därför alltid godset utifrån fakturavärdet. Vi utgår helt enkelt från fakturan för ditt inköp eller din försäljning av godset när vi ersätter dig. Gods som inte köpts eller sålts ersätts utifrån det dagsaktuella marknadsvärdet.

Sänd förfrågan

Hur fungerar det?

Det kan finnas många orsaker till varför ett gods blir skadat. Best Safe täcker de allra flesta arv dem. Två faktorer påverkar priset: vilken typ av gods du vill försäkra och hur mycket det är värt. För att göra det enkelt har Best Safe bara två olika varuklasser. Vi har som huvudregel att gods snarare hör hemma i Varuklass I än Varuklass II.

Best Safe täcker

  • Kollision
  • Dikeskörning
  • Vältning
  • Brand
  • Naturskador
  • Krosskador
  • Stöld & Förlust

Varuklass I

Här ingår "normalgods" såsom exempelvis byggnadsmaterial, maskiner, gods av metall, gods av plast, konstverk med ett värde upp till 250 000 kr

Varuklass II

I Varuklass II ingår känsligare gods såsom exempelvis läkemedel som går i spannet 5-25°C, laboratorieutrustning, levande växter, livsmedel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker, IT-produkter (med undantag av mobiltelefoner)

Vi samarbetar

Vi är experter på transporter, andra är experter på försäkringar. I Best Safe har vi tagit hjälp av två experter på försäkringsområdet:

  • Alandia Försäkring (försäkringsgivare) är specialister inom transport- och varuförsäkring
  • Söderberg & Partners (försäkringsförmedlare) är en oberoende försäkringsmäklare som säkerställer hög kvalitet i ärendehanteringen

Några saker kan inte försäkras med Best Safe

Dokument, värdepapper, pengar, lotter, ädla metaller, ädelstenar, pärlor, juveler, konstverk (med ett värde över 250 000 kr), mobiltelefoner, fordon, båtar, bohags- och kontorsflyttar, ur, vapen, ammunition, läkemedel som inte går i temperaturspannet 5-25°C, levande djur.

Ta en titt på de fullständiga villkoren för mer information.

Läs villkor

Om olyckan är framme

För att förhindra eller begränsa skadan är det viktigt att du så snabbt som möjligt kontaktar oss. Följ bara våra tre enkla steg:

!

Om godset utsatts för brand, stöld eller annan brottslig gärning ska du också alltid göra en anmälan till polisen