Öppet brev till våra chaufförer

Best Transport vidtar åtgärder efter kritik

Best Transport har tagit de senaste dagarnas uppgifter och kritik om låg ersättning hos anslutna åkerier på stort allvar. Det har även framkommit att enskilda chaufförer hos några anslutna åkerier har fått löneavdrag för viten från sina arbetsgivare, för exempelvis uteblivna eller sena leveranser. Det är oacceptabelt och ligger inte i linje med åkeriernas avtal med Best. Till er som drabbats av detta vill jag be om ursäkt att vi har brustit i kontroll.

Jag vet alla att hur hårt ni sliter i det extraordinära läge vi befinner oss i med den pågående pandemin och kan bara beklaga om någon av er drabbats negativt av detta eller av missförhållanden.

Vi är väldigt tacksamma över ert hårda arbete som gör att vi kan upprätthålla den höga nivå av service som vi faktiskt gör.

Best Transport har initierat en extern utredning för att identifiera brister och nu vidtas också en rad ytterligare åtgärder för att säkerställa schyssta villkor i alla led. Best pausar alla viten tills vidare och kommer ha en dialog med våra åkerier och facket om ett kollektivavtal.

För mig är det i grunden ingen motsättning att vi ska kunna ha konkurrenskraftiga priser för våra kunder och schyssta villkor för våra chaufförer och åkeriers chaufförer. Tvärt om är både schyssta villkor och konkurrenskraftiga priser en förutsättning för en hållbar verksamhet.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Knight


Hör av er till oss om ni är drabbade av de missförhållanden som presenterats de senaste dagarna: feedback@besttransport.se

Om du vill vara anonym kan du använda visselblåsarfunktion: https://www.besttransport.se/whistle-b/


Information in English

Information to drivers