Information med anledning av

Coronavirus

Vi följer utvecklingen

Best Transport följer noga utvecklingen av pandemin Covid-19 och de åtgärder som våra myndigheter vidtar. För Best Transport är det extremt viktigt att göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning samt för att skydda våra medarbetare, förare och kunder. Samtidigt är det centralt för samhället och inte minst för sjukvården att logistik- och transporttjänster fungerar som vanligt.

Information in English

Ansvar som transportör

Best Transport genomför varje dag ett stort antal leveranser och våra förare möter avsändare och mottagare i olika miljöer. Vi är angelägna om att ta vårt ansvar som transportör, dvs att vi ansvarar för varor och produkter till dess att de når mottagaren.

Best Transport inhämtar i dagsläget signatur från mottagaren vid leveranser där avsändaren kräver en kvittens.

Riktlinjer och åtgärder

För att skydda våra chaufförer och kunder mot smittan samt för att förebygga ökad smittspridning har vi vidtagit ett antal åtgärder:

  • Chaufförer följer karantänkrav likväl som rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symptom.
  • Chaufförer ska hålla avstånd och undvika kontakt.
  • Chaufförer ska säkerställa god handhygien. De ska använda handsprit när det saknas tillgång till tvål och vatten.
  • Vi har utökade städrutinerna i våra fordon liksom på våra terminaler.
  • Vi har försett chaufförer med handskar.
  • Vi har infört ett anpassat signaturförfarande vid mottagande av leverans.
  • Vi undviker att rotera fordon, dvs vi arbetar enligt principen ett fordon - en chaufför.
  • Vi har möjliggjort för vår personal att i så hög utsträckning som möjligt utföra sitt arbete från hemmet.

Om du har frågor

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på:

Telefon: 0771-71 71 71

E-post: info@besttransport.se