Information med anledning av

Coronavirus

Vi följer utvecklingen

Best Transport håller sig à jour med utvecklingen av Coronaviruset (covid-19) och följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de åtgärder som våra myndigheter nu vidtar. För Best Transport är det extremt viktigt att göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning. Samtidigt är det viktigt för samhället och inte minst för sjukvården att logistik- och transporttjänster fungerar som vanligt.

Information in English

Ansvar som transportör

Best Transport genomför varje dag ett stort antal leveranser och våra förare möter avsändare och mottagare i olika miljöer. För oss är det mycket viktigt att vi tar vårt ansvar som transportör, dvs att vi ansvarar för varor och produkter till dess att de kvitterats av mottagaren. I våra rutiner för kvittens (POD) ingår ett moment där mottagaren signerar leveransen på förarens skärm. I den situation som vi nu befinner oss, där både företag och privatpersoner gemensamt ska verka för att begränsa smittspridning, inför Best Transport en temporär rutin för kvittens (POD).

Temporär rutin för kvittens (POD)

Den temporära rutin som vi omgående tillämpar innebär att vi under en begränsad tid undviker signatur på förarens skärm. För uppdrag och leveranser med specifika instruktioner gäller ordinarie leveransprocess.

Föraren kommer nu dokumentera mottagarens för- och efternamn. Samtidigt loggas och sparas leveranstillfällets exakta position och klockslag. Genom att implementera denna rutin kan Best Transport fortsätta utföra säkra leveranser samtidigt som vi tillsammans minskar risken för smittspridning.

Riktlinjer för minskad smittspridning

  • Vid minsta symptom (hosta, halsont, snuva eller feber) ska våra chaufförer stanna hemma.
  • Chaufförer ska säkerställa god handhygien. De ska använda handsprit när det saknas tillgång till tvål och vatten.
  • Vi utökar städrutinerna i våra fordon liksom på våra terminaler.
  • Vi undviker att rotera fordon, dvs vi arbetar enligt principen ett fordon - en chaufför.
  • Vid leverans ska chaufförer hålla minst (där så är möjligt) 1,5 meters avstånd från mottagaren.
  • Handskar ska bäras av chaufförer i samband med att gods tas emot eller lämnas.

Om du har frågor

Våra riktlinjer och instruktioner uppdateras kontinuerligt och vår verksamhet anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på:

Telefon: 0771-71 71 71

E-post: info@besttransport.se