ID-kontroll och legitimationsplikt

Vad gäller?

Två olika typer av kontroll

ID-kontroll och legitimationsplikt – två begrepp som är enkla att blanda ihop.

Här reder vi ut vad som gäller för att du som förare ska känna att du vet hur du ska göra vid en leverans med ID-kontroll respektive legitimationsplikt.

Checklista

Handdatorn kommer automatiskt indikera "Checklista" för att visa att du behöver genomföra en kontroll. Klicka på "Checklista" och följ instruktionen.

Notera! Gemensamt för både ID-kontroll och legitimationsplikt är att mottagaren alltid ska bekräfta att paketet har levererats genom att signera leveransen i handdatorn. Du som förare ska även notera mottagarens för- och efternamn på ordern i handdatorn.

ID-kontroll

Vid leverans som kräver ID-kontroll kommer handdatorn per automatik fråga om du har genomfört ID-kontroll.

  1. Kontrollera att ordermottagarens för- och efternamn stämmer överens med för- och efternamn på ID-handlingen.
  2. Notera ordermottagarens två sista siffror i personnumret i handdatorn i rutan "Anmärkning"(exempelvis XXXXXX-XX25).

Notera! Om mottagaren inte är hemma vid leveranstillfället kan en anhörig agera ombud och signera leveransen mot uppvisande av både sin egen och mottagarens ID-handling.

Det är dock endast mottagarens, inte ombudets, två sista siffror i personnumret som du ska notera i rutan "Anmärkning".

Legitimationsplikt

Vid leverans av alkoholhaltiga drycker, tobak och läkemedel med innehåll av nikotin kommer handdatorn per automatik fråga om du har kontrollerat ålder på den som tar emot leveransen.

  1. Genomför en legitimationskontroll för att bekräfta att mottagaren har åldern inne (pass, körkort eller ID-kort).
  2. Kontrollera att det är personen på bilden som är varumottagare.
  3. Kontrollera att ID-handlingen är giltig (att giltighetsdatum inte passerats).

Notera! Det behöver inte vara ordermottagaren som är varumottagare. Dock måste varumottagaren alltid ha åldern inne vid leverans med legitimationsplikt.