Best Transport klimatkompenserar sina transporter till 100%

Läs mer

Klimatkompensation

Best Transport – 100% klimatkompensation

 

Vårt fokus på miljön

Vi på Best Transport har under många år arbetat målmedvetet med att ta ansvar för vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Sedan maj 2015 inkluderar vi 100% klimatkompensation i alla våra transporter. Vi har också satsat på att ställa om fordonsparken från vanlig diesel till 100% förnybart bränsle HVO100. Dessutom arbetar vi ständigt med att optimera trafikplaneringen för att samlasta olika sändningar och få effektiva rutter för våra förare. Samtliga förare hos Best Transport går en kurs i sparsam körning, för att så långt som möjligt minska belastningen på miljön.

 

Så här fungerar vår klimatkompensation

Vi beräknar årligen våra CO2-utsläpp ner på fordonsnivå. Från det att chauffören lämnar garageuppfarten till att hen parkerar bilen vid arbetsdagens slut. Med dessa beräkningar som utgångspunkt klimatkompenserar vi sedan utsläppen ton för ton i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper organisationer att ta sitt miljöansvar.

Genom vår klimatkompensation stöttar vi projektet Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien som är certifierat både som CDM och Gold Standard. Kraftverket köper in förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen och använder det som bränsle. Tack vare Sri Balaji reduceras CO2-utsläppen i Indien med 29 000 ton varje år. Utöver att bidra med grön el till elnätet ger projektet också en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen.

 

Vad kostar det?

Vår klimatkompensation kostar inget extra. Du behöver inte göra något separat miljötillägg. Allt ingår. Vi tycker att det är en självklarhet att inkludera klimatkompensationen i alla våra transporter. För vår egen och våra kunders skull, men framförallt för miljön!

 

Om CDM och Gold Standard

 

DM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Certifikaten utgör därmed ett bevis att leverantören skapat den klimatnytta som kunden beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet oåterkalleligt förverkas.

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt. Läs mer om CDM: cdm.unfccc.int

 

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.

Gold Standard är en global ideell stiftelse och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimat-kompensations-projekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt. För mer information om Gold Standard: www.goldstandard.org

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.