Hållbarhet

Miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart

Vår affärsmodell ska säkerställa att samtliga hållbarhetsdimensionerna drar nytta av våra insatser och investeringar. Vi ska erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och snabba leveranser som utförs på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vår hållbarhetsvision och långsiktiga hållbarhetsplan är kopplade till FNs globala hållbarhetsmål.

Läs mer

Hos oss är miljön alltid i fokus

Under det senaste decenniet har Best Transport varit transportbranschens ledstjärna inom miljöområdet. Idag är våra leveranser fossilfria, alla våra fordon drivs med förnybara bränslen såsom el, HVO100 och biogas.

Läs mer

Schyssta villkor i alla led

På Best Transport har vi kollektivavtal för våra anställda och vi ställer krav på kollektivavtal hos våra underleverantörer. Vårt grundliga arbete med att säkerställa schyssta villkor gör att Svenska Transportarbetareförbundet rekommenderar leveranser med Best Transport.

Läs mer

Har du frågor?