Best Hållbarhet

Hos oss är miljön alltid i fokus

Transportsektorn är ett av de områden där vi har störst möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser. Därför behöver hela transportbranschen ta ett ansvar för minskad miljöpåverkan. Best Transport arbetar aktivt med att genomföra förändringar för att minska vår miljöpåverkan och vi har en långsiktig plan för vårt miljöarbete. Läs vår miljöpolicy

Fossilfri leverans

Huvudfokus i Best Transports miljöarbete är omställningen till fossilfria bränslen. Under 2020 har vi arbetat målmedvetet med omställningen av våra hemleveranser och våra fordon kör nu på förnybara drivmedel på 275 svenska orter. Vi fortsätter att ställa om hela vår fordonsflotta för att bli helt fossilfria i Sverige innan utgången av 2021.

Vi har 100% klimatkompenserade transporter

De transporter som inte utförs med förnybara bränslen klimatkompenserar vi. CO2-utsläpp beräknar vi ända ner på fordonsnivå. I samarbete med Tricorona Climate Partner klimatkompenserar vi utsläppen ton för ton.

Läs mer

Miljövision & miljömål

"Att tillfredsställa dagens behov av snabba transporter utan att äventyra framtiden för kommande generationer"


Best Transports miljömål

  • Vid utgången av 2021 ska samtliga Best-fordon drivas av förnybart drivmedel.
  • År 2030 ska minst 30% av Best-fordonen utgöras av elfordon.

Kollektivtrafik för gods

Vi underlättar för människor att leva bilfritt. Vår verksamhet är nämligen en form av kollektivtrafik för gods. Genom att ständigt optimera, planera och samlasta alla transporter reducerar vi antalet körda kilometer per leverans.

Det här gör vi idag

  • Vi ställer om fordonsparken från till förnybara drivmedel
  • Daglig uppföljning av drivmedelsrapporter
  • Vi har en drivmedelsplan för att säkerställa en hållbar omställning till fossilfria bränslen
  • Vi optimerar vår trafik- och ruttplanering
  • Vi samlastar olika sändningar
  • Alla chaufförer går en utbildning i sparsam körning
  • Vi klimatkompenserar 100% av våra transporter
  • Vi arbetar med miljöledningssystem och är certifierade enligt Svensk Miljöbas

Hållbarhetsredovisning

Best Transport arbetar aktivt med de frågor som vi kan påverka för att uppfylla målen i Agenda 2030. På så vis bidrar vi aktivt till det samhälle vi verkar i. I hållbarhetsredovisningen beskriver vi vårt arbete inom respektive område.

Har du frågor?