Miljön i fokus

Fossilfria leveranser

Best Transports klimatredovisning enligt GHG-protokollet visar att 88 procent av vår klimatpåverkan uppstår genom de transportuppdrag vi utför. Sedan 2020 har vi, framförallt tack vare vår lyckade omställning till fossilfria leveranser, nära på halverat våra CO2-utsläpp.

  • Best Transports cirka 550 egna fordon (eget ägda eller genom åkeriavtal) framförs med förnybara bränslen.
  • 99,23 procent av våra leveranser var fossilfria under 2022.
  • Best Transport investerar i elfordon, vilket gör att en växande andel av fordonsflottan är emissionsfri.
  • Cyklar och lastcyklar använder vi i områden där vi ser att det är ett logistiskt och socialt hållbart alternativ.

Drivmedelsrapportering vid varje tankning

I samband med att våra fordon laddas eller tankas skickas alltid en drivmedelsrapport in till oss. Dessa följer vi upp dagligen! Drivmedelsrapporterna innehåller uppgifter såsom:

  • Registrerings- och fordonsnummer
  • Mätarställning
  • Drivmedel och mängd som tankats

För att säkerställa att drivmedelsrapporteringen är korrekt genomför Best Transport regelbundet slumpmässiga stickprovskontroller.

Vår framtida fordonsflotta är emissionsfri

Best Transport gör stora investeringar inom miljöområdet. Vi har bland annat installerat laddinfrastruktur för elfordon på flera av våra terminaler. Vi utvärderar hela tiden olika fordonsalternativ, alltifrån elmoped till ellastbil.

Läs mer

Tech & innovation

Genom vårt tech-dotterbolag Best Labs vidareutvecklar vi en trafik- och ruttoptimeringsteknologi som redan idag är Europas mest avancerade! Tack vare Best Labs kan vi ytterligare höja samlastningsgraden och öka effektiviteten i fordonsflottan. Det är en nyckel till att kraftigt sänka bränsleförbrukningen.

Kollektivtrafik för gods

Vi underlättar för människor att leva bilfritt. Genom att ständigt optimera, planera och samlasta alla transporter reducerar vi antalet körda kilometer per leverans.

  • Genom att samordna och samtransportera olika sändningar får vi maximal samlastningseffekt.
  • Vi utbildar alla chaufförer i sparsam körning för att sänka bränsleförbrukningen.

Certifierade enligt Svensk Miljöbas

Best Transport arbetar aktivt med de frågor som vi kan påverka för att uppfylla målen i Agenda 2030. Vi är certifierade enligt SUSAs standard för miljöledning Svensk Miljöbas.


Best Transports hållbarhetsvision

"Att tillfredsställa dagens behov av snabba transporter utan att äventyra framtiden för kommande generationer."

Har du frågor?