Miljön i fokus

Fossilfria leveranser

Best Transports klimatredovisning enligt GHG-protokollet visar att 95 procent av vår klimatpåverkan uppstår genom de transportuppdrag vi utför. Huvudfokus i vårt miljöarbete är därför omställningen till fossilfria bränslen. Hittills har vi ställt om våra hemleveranser i 275 svenska orter till fossilfritt.

Vi fortsätter att ställa om hela vår verksamhet för att bli helt fossilfria i Sverige innan utgången av 2021.

Drivmedelsplan

Vår drivmedelsplan, som vi tagit fram i samarbete med Biodriv Öst, styr vårt arbete med att ställa om fordonsflottan till fossilfria bränslen. Den är en viktig del i vårt långsiktiga miljöarbete!

För att nyttja fordon genom hela sin kvarvarande livslängd har vi ställt om befintliga dieselfordon till att gå på det förnybara bränslet HVO100. Vi ställer krav på att alla nya fordon i de mindre fordonsklasserna som implementeras i vår verksamhet ska drivas på el eller biogas. Cyklar och lastcyklar använder vi i områden där vi ser att det är ett logistiskt hållbart alternativ.

Drivmedelsrapportering vid varje tankning

I samband med att våra fordon tankas skickas alltid en drivmedelsrapport in till oss. Dessa följer vi upp dagligen! Drivmedelsrapporterna innehåller uppgifter såsom:

  • Registrerings- och fordonsnummer
  • Mätarställning
  • Drivmedel och mängd som tankats

Investeringar i miljö och teknologi

Best Transport gör stora investeringar inom miljöområdet. Vi har bland annat ordnat med egna HVO100-tankar och installerar laddinfrastruktur för elfordon på flera av våra terminaler.


Genom vårt tech-dotterbolag Best Labs vidareutvecklar vi en ruttoptimeringsteknologi som redan idag är Europas mest avancerade! Enkelt förklarat kombinerar teknologin trafikläget i realtid med djupa analyser av stora datamängder kopplat till kartor, vilket gör vår verksamhet både snabbare och mer resurseffektiv.

Kollektivtrafik för gods

Vi underlättar för människor att leva bilfritt. Genom att ständigt optimera, planera och samlasta alla transporter reducerar vi antalet körda kilometer per leverans.

  • Best arbetar kontinuerligt med trafik- och ruttoptimering för att korta ner transportsträckorna
  • Genom att samordna och samtransportera olika sändningar får vi maximal samlastningseffekt
  • Vi utbildar alla chaufförer i sparsam körning för att sänka bränsleförbrukningen

100% klimatkompensation

Även om en transport utförs med fossilfria bränslen finns det fortfarande en viss miljöpåverkan. Därför klimatkompenserar vi alla våra transporter i samarbete med Tricorona Climate Partner. Genom klimatkompensationen stöttar vi tre olika klimatprojekt som reducerar utsläppen av CO2.

Läs mer

Certifierade enligt Svensk Miljöbas

Best Transport arbetar aktivt med de frågor som vi kan påverka för att uppfylla målen i Agenda 2030. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet Svensk Miljöbas.


Best Transports miljövision

"Att tillfredsställa dagens behov av snabba transporter utan att äventyra framtiden för kommande generationer."

Har du frågor?