Best Transport &

Globala målen

Var gör vi störst nytta?

Alla i samhället kan bidra till de globala målen på sitt sätt. Best verkar i såväl den offentliga miljön, med leveranser till samhälls-bärande funktioner, liksom i privata konsumenters närmiljö. Vi har, utifrån våra förutsättningar att göra störst nytta, beslutat oss för att fokusera på sex globala mål: 5, 8, 9, 10, 11 och 13.

Best Hållbarhetsplan

Respektive globalt mål har flera delmål. Vi har, i vår hållbarhetsplan, identifierat de globala delmål som är relevanta för vår verksamhet. Utifrån dessa delmål har vi tagit fram hållbarhetsinitiativ och därtill kopplat hållbarhetsmål.

Läs vår hållbarhetsplan