Alltid 100%

Klimatkompenserat

Såhär fungerar klimatkompensationen

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras.

Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen

Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp. Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Tricorona Climate Partner, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton .

Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I våra transporter ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för dig – men framförallt bra för miljön!

Vilka projekt stöttar Best Transport?

Best Transport stöttar, genom klimatkompensationen tre olika miljöprojekt:

  • Sri Balaji i Indien: ett biomassakraftverk som använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Organiskt avfall från regionen bidrar till grön el och reducerar Indiens (och världens) CO2-utsläpp med ca 29 000 ton varje år. Det organiska avfallet köps in från de lokala bönderna, vilket innebär en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen.
  • Bhilwara i Indien: I Bhilwara-distriktet i Rajasthan har ett solenergiprojekt installerats med kapacitet att producera förnybar elektricitet på uppemot 9 100 MWh årligen. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet årligen utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid.
  • Tropical Mix i Panama: Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid som inte bara binder koldioxid men även binder och säkrar vatten, vilket minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 525 389 ton.

Certifiering garanterar kvalitén

Sri Balaji och Bhilwara är certifierade både enligt FN:s CDM och den globala ideella stiftelsen Gold Standard (initierad av bland annat WWF International och Greenpeace International). Tropical Mix är certifierat enligt Gold Standard, FSC och CCB Standards

Tricoronas film om klimatkompensation

Har du frågor?