Klimatkompensation

Såhär fungerar klimatkompensationen

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras.

Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vilka projekt stöttar Best Transport?

Genom klimatkompensation stöttar Best Transport under 2023 det indiska vindnergiprojektet Hindustan. Vindturbinerna förser årligen det indiska elnätet med ca 116 000 MWh vindenergi, vilket förser 29 000 indiska hushåll med fossilfri energi. Tack vare projektet minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.

Atmoz film om klimatkompensation