Alltid 100%

Klimatkompenserat

Såhär fungerar klimatkompensationen

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras.

Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen

Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp. Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Tricorona Climate Partner, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton .

Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I våra transporter ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för dig – men framförallt bra för miljön!

Vilka projekt stöttar Best Transport?

Best Transport stöttar, genom klimatkompensationen tre olika miljöprojekt:

  • Direct Air Capture på Island: Genom Climeworks nyutvecklad teknik fångas CO2 upp ur luften och omvandlar, med hjälp av Islands basaltiska berggrund, det till sten. På så vis reduceras CO2-utsläpp som redan finns!
  • Karnataka i Indien: Med sina 43 vindkraftsgeneratorer bidrar vindkraftprojektet Karnataka med 34 MW fossilfri energi årligen. Produktionen förbättrar och stabiliserar eltillgången i elnätet, vilket i sin tur ledertill förbättrad ekonomisk verksamhet i regionen.
  • Godawari i Indien: Godawari-anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien. De stora generatorerna drivs helt enkelt med hetvatten som värmts upp av solen och varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet. Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 113 000 ton CO2e per år.

Certifiering garanterar kvalitén

Karnataka och Godawari är certifierade både enligt FN:s CDM och den globala ideella stiftelsen Gold Standard (initierad av bland annat WWF International och Greenpeace International).

Tricoronas film om klimatkompensation

Hur fungerar Direct Air Capture?

Har du frågor?