Alltid 100%

Klimatkompenserat

Såhär fungerar klimatkompensationen

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras.

Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen

Sedan maj 2015 klimatkompenserar vi alla våra transporter. Varje år går vi igenom varje fordon i vår verksamhet och beräknar dess CO2-utsläpp. Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Tricorona Climate Partner, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton .

Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I samtliga våra transporter ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för dig – men framförallt bra för miljön!

Vilket projekt stöttar Best Transport?

Best Transport stöttar, genom klimatkompensationen, projektet Sri Balaji i Indien. Sri Balaji är ett biomassakraftverk som använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Såhär bidrar kraftverket positivt till både lokal och global klimatpåverkan:

  • Organiskt avfall från regionen bidrar till grön el och reducerar Indiens (och världens) CO2-utsläpp med ca 29 000 ton varje år.
  • Det organiska avfallet köps in från de lokala bönderna, vilket innebär en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen.
  • Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har de finansierat installation av solcellssystem på barnhemmet Maa Amma Vodi.

Certifiering garanterar kvalitén

Sri Balaji är certifierat både enligt FN:s CDM och den globala ideella stiftelsen Gold Standard (initierad av bland annat WWF International och Greenpeace International).

Tricoronas film om klimatkompensation

Har du frågor?