Socialt ansvar

Schyssta villkor

För oss på Best Transport är det viktigt att kunna stå rakryggade och säga att vi står för goda arbetsförhållanden. Därför tar vi ansvar för att vår verksamhet har schyssta villkor i alla led. Vi har:

  • Kollektivavtal för våra anställda
  • Krav på kollektivavtal hos underleverantörer
  • En dedikerad tjänst med uppdrag att säkerställa avtalsefterlevnad vad gäller arbetsförhållanden och villkor

Alla ska tjäna på frakten!

När en lukrativ bransch får fart är det många som vill gira i svängarna eller ta genvägar till extra lönsamhet. Vi på Best Transport arbetar med att öka medvetandegraden om vad en frakt kostar och öka förståelsen för att prisdumpning allt som oftast sker på bekostnad av något (eller någon) längre ner i kedjan.

Best Transport har en dialog med facket för att tillsammans utveckla ett avtal med större flexibilitet för att möta framtida konsumentbehov i kombination med trygga arbetsvillkor för chaufförerna. Vi tror på den dialogen och hoppas att fler företag ska följa vårt beslut att ansluta sig till kollektivavtal, så att även övriga aktörer inom Last Mile verkar för social hållbarhet och schyssta villkor.

Det måste gå att kombinera lönsamhet med schyssta villkor även i vår bransch!

Code of Conduct

Best Transport har samlat de etiska riktlinjer vi ska följa i vår Code of Conduct. Denna hjälper oss och våra underleverantörer att agera korrekt och att fatta rätt beslut. Vår Code of Conduct behandlar:

  • Affärsintegritet
  • Mänskliga rättigheter och socialt ansvar
  • Miljöansvar
  • Kundfokus och samarbete

Läs Best Transports Code of Conduct (pdf)

Mångfald, jämlikhet och inkludering

På vår arbetsplats ska den som jobbar växa, ha kul men framförallt – hen ska vara sig själv! På Best Transport är vi eniga om att mångfald är en nyckel till framgång och att vi får en roligare arbetsplats när vi som arbetar tillsammans har olika bakgrund.

Vi har därför jämlikhet, mångfald och inkludering i fokus i vår organisation och när vi rekryterar nya medarbetare.

Läs mer

Vår visselblåsartjänst - WhistleB

Genom vår visselblåsartjänst WhistleB kan den som har misstanke om ett allvarligt missförhållande på arbetsplatsen sända in ett anonymt tips.

Visselblåsartjänsten kan också användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Läs mer