Socialt ansvar

Schyssta villkor

För oss på Best Transport är det viktigt att kunna stå rakryggade och säga att vi står för goda arbetsförhållanden. Därför tar vi ansvar för att vår verksamhet har schyssta villkor i alla led. Vi har:

  • Kollektivavtal för våra anställda (tjänstemän, terminalarbetare och chaufförer)
  • Krav på kollektivavtal hos alla anslutna åkerier.
  • Tydliga riktlinjer och ramverk där löpande revisioner av anslutna åkerier genomförs likväl som kontinuerliga kontroller av bland annat F-skatt, trafiktillstånd, godstillstånd, betalning av arbetsgivaravgifter och körkortsbehörighet.

Vi har schyssta leveranser

Vårt gedigna arbete inom socialt ansvarstagande kombinerat med kollektivavtalskravet har resulterat i att Svenska Transportarbetareförbundet rekommenderar leveranser med Best Transport. Vi finns med i deras förteckning över budbolag med schyssta leveranser.

Läs mer

Code of Conduct

Best Transport har samlat de etiska riktlinjer vi ska följa i vår Code of Conduct. Denna hjälper oss och våra underleverantörer att agera korrekt och att fatta rätt beslut. Vår Code of Conduct behandlar:

  • Affärsintegritet
  • Mänskliga rättigheter och socialt ansvar
  • Miljöansvar
  • Kundfokus och samarbete

Läs Best Transports Code of Conduct (pdf)

Mångfald, jämlikhet och inkludering

På Best Transport är vi eniga om att mångfald är en nyckel till framgång och att vi får en mer utvecklande arbetsplats när vi som arbetar tillsammans har olika bakgrund och alla får komma till tals.

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att våra medarbetare kommer till vår arbetsplats och får växa, ha kul – men framförallt att de får vara sig själva!

Vi har därför jämlikhet, mångfald och inkludering i fokus i vår organisation och när vi rekryterar nya medarbetare.

Läs mer

Vår visselblåsartjänst - WhistleB

Genom vår visselblåsartjänst WhistleB kan den som har misstanke om ett allvarligt missförhållande på arbetsplatsen sända in ett anonymt tips.

Visselblåsartjänsten kan också användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Läs mer