Information om våra transporter

Information om våra transporter:

Sjukvårdstransporter blandas inte med konsumenttransporter

Aftonbladet har skrivit en artikel där det framställs som att sjukvårdsrelaterade transporter systematiskt kan blandas med privata hemleveranser till konsumenter.
– Våra sjukvårdstransporter sköts i helt separata flöden från konsumenttransporter som vi gör för privatpersoner. Vi har rutiner och regelverk på plats som är tydliga. Rutinerna ska följas till punkt och pricka, säger Niklas Knight, vd Best Transport.

- Livsmedel eller färskvaror ska inte samköras med starka läkemedel eller exempelvis medicinska prover. De bilar som sköter sjukvårdsrelaterade transporter för regionen kan däremot också utföra vissa företagsleveranser parallellt i samma bilar. Det betyder att det kan transporteras exempelvis kontorsmaterial som elektronik, papper och pennor vid sidan av det viktiga uppdraget för sjukvården. Det är helt i linje med säkerhetsföreskrifter, regelverk och avtalet med regionen, säger Niklas Knight, vd Best Transport.

I artikeln skrivs det också om tidigare förekomst av transporter av fosterkistor, vilket upphörde 2018.

- Transport av den typen av kistor ingår inte i våra transporttjänster sedan mer än två år tillbaka. Så som mediebilden målas upp så kan jag förstå att man reagerar. Vi är noga med säkerheten och har tydliga rutiner som innebär att våra transporter alltid ska ske i enlighet med aktuellt avtal samt de regler som gäller för den specifika transporten. Säkerhet och integritet är viktigt för oss, säger Niklas Knight.

Best har vidtagit åtgärder för schyssta villkor

Best Transport har tagit de senaste dagarnas uppgifter och kritik om låg ersättning hos anslutna åkerier på stort allvar. Bolaget har initierat en extern utredning för att identifiera brister och nu vidtas också en rad ytterligare åtgärder för att säkerställa schyssta villkor i alla led. Best Transport avser att kunna införa krav på kollektivavtal för alla åkerier, alla viten pausas tillsvidare och dessutom ska en översyn av ersättningsmodellen genomföras. Syftet är att säkerställa att det alltid ska gå att kombinera konkurrenskraftiga priser och schyssta villkor. Läs mer här