BestBox_iBoxen_webb.jpg

18 mars 2021

Best Transport först ut att leverera till iBoxen

Lanserar Best Box i transportörsneutralt nätverk

Nyheten om det nationella paketskåpet iBoxen slog ner som en bomb i logistik-Sverige i mitten på februari. Den transportörsneutrala infrastrukturen är en efterlängtad lösning på problemet med paketskåp som fram till nu begränsats av att vara knutna till en specifik leverantör. iBoxen är också det första paketskåpet som, tack vara sin placering i det offentliga rummet, är tillgängligt för konsumenter dygnet runt. Först ut att erbjuda e-handlare möjligheten att använda marknadens mest bekväma och flexibla boxleveranser är Best Transport som i samband med detta lanserar den nya tjänsten Best Box.


Skiftet från fysisk butik till e-handel pågår för fullt. Under pandemin har svenskarnas konsumtionsmönster förändrats kraftigt, vilket resulterat i en volymökning hos e-handeln som saknar motstycke. Detta har skapat ett högt tryck på transportaktörerna och inte minst på Best Transport. För att kunna möta den ständigt ökade efterfrågan lanserar nu last mile-aktören Best Box – fossilfria paketleveranser via det transportörsneutrala nätverket av paketskåp iBoxen.


– Idag hanteras runt en miljon paket per dag kopplat till e-handeln i Sverige och redan nu börjar det bli ansträngt på många håll att klara detta. Med iBoxen avlastar vi det befintliga logistiksystemet med ombud och hemleveranser, samtidigt som vi tar höjd för att hantera nya paketvolymer. För oss var det självklart att redan från start bjuda in snabbfotade och tech-inriktade transportörer att nyttja vår infrastruktur. Best Transport har varit snabbast på bollen och vi är jätteglada att de nu är först ut att börja leverera via iBoxen, säger Anders Holm CCO på iBoxen.


För Best Transport har faktorer som enkelhet, smidighet och tillgänglighet för e-handlare och konsumenter varit avgörande i satsningen. Tack vare paketskåpens placering i det offentliga rummet möjliggörs access 24/7 för både transportör och konsument. För Best Transport innebär det att leveranser kan ske även nattetid, något som avlastar logistiknätet framförallt i storstäderna.


– Vi ser en enorm fördel i att våra e-handelskunder och konsumenter kan använda en transportörsneutral infrastruktur för alla box-leveranser istället för den uppsjö av leverantörsegna paketskåp som finns idag. Placeringen nära hemmet i kombination med att upphämtningen av paket inte behöver anpassas till exempelvis en butiks öppettider gör också leveransalternativet attraktivt för konsumenter, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.


Om iBoxen
Företaget iBoxen gör hela Sverige tillgängligt, för alla, hela tiden. Genom att snart erbjuda uppskattningsvis 50 000 leveransboxar som använder programvara från företaget Qlocx – från norr till söder – får transportföretagen, företag och ehandlande konsumenter en enkel tillgång till en oberoende och öppen infrastruktur för att ta emot, returnera och skicka paket som skapar möjligheten för transportbolagen att bli mer hållbara. Infrastrukturen möjliggör en fortsatt snabb expansion av e-handeln – på ett mer hållbart sätt. Eftersom boxen aldrig är längre bort än 300 meter från mottagarnas hem i tätorter, möjliggörs en service som är nästan lika bekväm som en hemleverans. Boxarna leder till färre och kortare transporter på landsbygden och skapar förutsättningen för nattleveranser med elfordon i städer. Allt för en bättre miljö och tillgänglighet. iBoxen ägs av grundarna, Fastighets AB Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. iBoxen är finansierat för att bygga ut nätverket med boxar över hela Sverige under åren 2021–2026. För mer information besök iboxen.se

Kontakt

Niklas Knight
Koncernchef, Best Transport
niklas.knight@besttransport.se

Anders Holm
CCO/Co founder iBoxen
anders.holm@iboxen.se

Nyhetslistan