Best_Lions

8 maj 2023

Best Transport bistår Lions insamling

Ideellt samarbete för behövande i Ukraina

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland den militära invasionen av Ukraina. Den ideella organisationen Lions var snabbt i gång med en insamling till behövande i landet. Best Transport har sedan förra sommaren bistått Lions arbete genom att hjälpa till med transporter i Skåne samt terminallagring av insamlat gods på Best-terminalen i Malmö.

Redan dagen efter Rysslands militära invasion av Ukraina var Lions i gång med sin insamling för behövande i Ukraina. Sedan dess har organisationen samlat in hygienartiklar, kläder, sjukvårdsmaterial, livsmedel och annat som behövs för att hjälpa utsatta människor i landet. Trailer efter trailer har fyllts med insamlade förnödenheter och sänts ner till Ukraina. Totalt har det hittills blivit 24 trailers med 1050 pallar livsnödvändiga produkter som sänts ner till landet från Malmö, via Polen och Ungern.

Best Transport bistår sedan förra sommaren Lions viktiga insamlingsarbete genom att hämta in pallar med förnödenheter och sedan upplåta en del av Best-terminalen för lagring av godset i väntan på nästa hjälpsändning ner till Ukraina. Bland annat har 161 generatorer hämtats in och lagrats på terminalen, generatorer som nu fungerar som små elverk på skolor och sjukhus runtom i landet.

– Vi i Lions känner en stor trygghet i samarbetet med Best Transport. Att vi får hjälp med att samla in och lagra pallar med gods för vidare transport till Ukraina är något som underlättar vårt insamlingsarbete. Jag vill också lyfta fram den hjälpsamma och trevliga Best-personalen som är en viktig nyckel i vårt superfina samarbete, säger Gerd Almgren på Lions.

På plats i Ukraina samarbetar Lions med flera andra hjälporganisationer, vilket är avgörande för att kunna ge snabb och effektiv hjälp till utsatta människor i Ukraina. De 161 generatorerna likväl som all utrustning från en nedlagd svensk barnavårdscentral är exempel på hjälpsändningar som direkt bidragit till att rädda liv.

– Det känns otroligt fint att vi på Best Transport, genom att stötta Lions insamlingsarbete, kan vara en del i hjälpkedjan för att underlätta livet för människor i nöd. Att vi sedan får ett direkt kvitto på att liv har kunnat räddas med hjälp av det gods vi transporterat och lagrat är naturligtvis en obeskrivlig känsla av glädje, hopp och tacksamhet, säger Olof Åsberg, Affärsutvecklare på Best Transport.

Kontakt

Olof Åsberg
Affärsutvecklare, Best Transport
olof.asberg@besttransport.se

Gerd Almgren
Lions
gerd.almgren@gmail.com

Nyhetslistan