etableras_jonkoping.png

21 januari 2019

Best Transport etableras i Sveriges logistikcentrum

Best Transport är transportföretaget som under de senaste åren haft en närmast explosionsartad tillväxt. Företaget fortsätter nu att stärka sin position genom att förvärva distributionsavdelningen hos June Express i Jönköping.

Best Transport fortsätter i snabb takt att rycka framåt mot målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom snabba och moderna bud-, distributions- och sista milen-uppdrag. Nu förstärker företaget sin position i Sverige ytterligare genom att förvärva distributionsavdelningen hos June Express i Jönköping. Den geografiskt viktiga etableringen innebär att Best Transport från och med 1 mars 2019 finns i Sveriges logistikcentrum.

– Vi på Best Transport är glada och stolta över att vi nu förvärvar June Express distributionsavdelning. Det här innebär att vi på ett bra och effektivt sätt binder samman våra storstäder. Samtidigt säkerställer vi genom etableringen en hög kvalitet på våra hemleveranser i Jönköpingsregionen, säger Niklas Knight, VD för Best Transport.

June Express, som har över 50 års erfarenhet inom transportbranschen, tillför Best-koncernen stor kompetens liksom ökad kapacitet i form av chaufförer och fordon. Att företagen nu får gemensamma nätverk och en gemensam fordonsflotta medför också positiva effekter för kunderna: tillgång till nya och snabbare tjänster liksom ökad geografisk täckning.

För June Express betyder avyttringen att företaget nu kan fokusera på kärnverksamheten flytt.

– Vi kommer under 2019 fokusera på vår flyttverksamhet, vilket innebär att vi nu avyttrar distributionsavdelningen. Vår avsikt är att längre fram i år också avyttra budverksamheten. För oss har det varit viktigt att säkerställa att avdelningens drift och inriktning bibehålls. Därför känns det extra bra att det är Best Transport som nu tar över distributionsverksamheten, säger Lars Lundahl, VD för June Express.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Lars Lundahl
VD, June Express
036-71 88 30
lars@juneexpress.se

Nyhetslistan