Best

7 november 2023

Best Transport får förlängt avtal för läkemedelsdistribution

Genom att erbjuda en leveransprecision på 99,5%, gedigen kompetens och bevakningsstruktur samt stor kapacitet har Best Transport fått fortsatt förtroende från Apoteket att utföra transporter av dos-förpackade läkemedel i KKBÖJ – Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping.

Best Transport är last mile-aktören som snabbt vuxit till Sveriges största aktör inom Healthcare-logistik. Företaget har under de senaste åren investerat i såväl temperaturreglerande fordon som kompetens, techutveckling och utbildning för att möta de krav hälsoindustrin och myndigheter ställer på transportörerna. Sedan mars 2021 har Best Transport utfört Apotekets leveranser i KKBÖJ – Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköping. Nu står det klart att Best Transport får Apotekets fortsatta förtroende när avtalet nu förlängs till och med mars 2025.

– Vi på Apoteket ställer tuffa krav på transportören när det gäller allt från kompetens till kapacitet. Best Transport utför uppdraget med hög kvalitet och leveransprecision vilket resulterar i att vi nu förlänger avtalet, säger Christoffer Andersson, ansvarig för logistikdrift på Apoteket.

Distributionen av Apotekets gods sker enligt GDP – Good Distribution Practice. Det innebär att samtliga fordon i uppdraget tillgodoser ett temperaturkontrollerat utrymme inom intervallen +5 och + 25 C, samt att det säkerställs att godset inte kontamineras under transport. Best Transports GDP-fordon är utrustade med moderna IT-lösningar för temperaturövervakning samt spårbarhet och samtliga chaufförer har genomgått en GDP-utbildning.

– Apoteket behöver en robust och trygg läkemedelsdistribution att luta sig mot. Det är oerhört viktigt att läkemedel och sjukvårdstillbehör kommer fram till rätt person, i rätt tid och på rätt sätt. Vi känner ett ansvar och sätter stolthet i att fortsätta stötta Apoteket med vår höga leveransprecision, vår expertis och vårt erfarna kontrolltorn, säger Mats Steen, tf VD på Best Transport.

Ytterligare en faktor för det goda samarbetet är det gemensamma engagemanget för hållbarhetsfrågor och omställningen till fossilfria transporter. I Best Transports egna verksamhet framförs samtliga fordon med fossilfria drivmedel.

– I vårt samarbete med Apoteket har det från start varit stort fokus på hållbarhet, här har vi en gemensam agenda där båda parter strävar efter fossilfria transporter. Vi är tacksamma för att arbeta med en kund som delar våra värderingar och som bidrar till vår utveckling inom området, säger Jonas Wahlström, Head of CSR på Best Transport.

Om Apoteket

Apoteket vill vara Sveriges ledande hälsoaktör. Vi hjälper våra kunder på apotek och på nätet med läkemedel, rådgivning och egenvård. Vi har ett brett utbud av hälsotjänster och produkter som löser, lindrar och förebygger problem. Inom vården hjälper våra farmaceuter regioner och kommuner att säkerställa säker och effektiv läkemedelsbehandling. Apoteket har en viktig funktion i samhället samtidigt som vi verkar på en marknad med hård konkurrens. Det kräver att vi agerar ansvarsfullt och gör en hänsynsfull avvägning mellan många olika intressen. Vår avkastning går till svenska staten som är vår ägare. För mer information besök apoteket.se

Kontakt

Nyhetslistan