hemleverans_lastbil.png

24 maj 2016

Best Transport börjar med 100% klimatkompensation


Miljön och vårt gemensamma ansvar
Vi på Best Transport har under många år arbetat målmedvetet med att förebygga och minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan.Vår förflyttning från fossila till förnyelsebara bränslen är i dagsläget branschledande. Vi använder klimatneutrala cykelbud för lätta och mindre skrymmande transporter i citymiljöer och arbetar ständigt med optimering av trafik- och ruttplanering för att nå mesta möjliga samlastning.

Nu tar vi nästa steg och klimatkompenserar samtliga transporter fullt ut
Från och med den 1 maj 2016 är alla transporter som produceras av Best Transports fordon till 100% klimatkompenserade. Tanken med klimatkompensation är att man ska göra rätt för sig. Vi vill ersätta vår klimatpåverkan genom att kompensera för de koldioxidutsläpp vi bidrar med.

Så här fungerar det
Vi beräknar årligen våra CO2e-utsläpp ner på fordonsnivå. Från det att chauffören lämnar garageuppfarten till att hen parkerar bilen vid arbetsdagens slut. Med dessa beräkningar som utgångspunkt klimatkompenserar vi sedan utsläppen ton för ton i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt miljöansvar.

Projektet vi har valt är Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar på så vis med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Vad kostar det?
För dig som Best-kund kostar klimatkompensationen inget extra. Du behöver inte skaffa något miljöavtal eller köpa kompensationen separat. Allt ingår. Vi har valt att göra detta fullt ut för vår egen och våra kunders skull.

Nyhetslistan