skriv.png

4 februari 2021

Best Transport vidtar åtgärder efter kritik

Avser att kräva kollektivavtal av åkerier och pausar viten

Best Transport har tagit de senaste dagarnas uppgifter och kritik om låg ersättning hos anslutna åkerier på stort allvar. Bolaget har initierat en extern utredning för att identifiera brister och nu vidtas också en rad ytterligare åtgärder för att säkerställa schyssta villkor i alla led. Best Transport avser att kunna införa krav på kollektivavtal för alla åkerier, alla viten pausas tillsvidare och dessutom ska en översyn av ersättningsmodellen genomföras. Syftet är att säkerställa att det alltid ska gå att kombinera konkurrenskraftiga priser och schyssta villkor.

De senaste dagarna har uppgifter om att chaufförer hos enskilda anslutna åkerier till Best Transport har fått för låg ersättning från sin arbetsgivare i förhållande till kollektivavtalsnivån. Det har även framkommit att enskilda chaufförer fått löneavdrag för viten, för exempelvis uteblivna eller sena leveranser. Det är oacceptabelt och ligger inte i linje med åkeriernas avtal med Best Transport.

– Vi tycker att det är viktigt att chaufförer ska ha schyssta villkor. Vi har därför kollektivavtal för våra egna chaufförer samtidigt som vi kräver kollektivavtalsmässig ersättning till förare hos våra åkerier. Hos de flesta fungerar det bra, men efter uppgifterna om chaufförer som fått för låga löner så är det tydligt att vi brustit i kontrollen. Kraven ska följas av alla. Nu för vi en dialog med våra åkerier och i de fall där det funnits brister så är vi måna om att det rättas till så snabbt som möjligt. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren återbetalar ett löneavdrag, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

Best Transport avser också att kräva kollektivavtal av alla åkerier och införa bättre kontroller på att avtal följs.

– Det här är en viktig fråga för oss och det känns inte bra om enskilda kan drabbas. Därför vill vi kunna gå ett steg längre än våra nuvarande krav för att minimera risken att något liknande ska kunna inträffa igen. Schyssta villkor för chaufförer ligger enligt vår uppfattning i allas intressen. I arbetet framåt blir dialogen med åkerier och fack central, så att vi får till ett avtal som fungerar för alla parter, säger Niklas Knight.

Best Transport har redan innan haft löpande avstämningar med Svenska Transportarbetareförbundet och har tidigare i veckan tagit initiativ till ett möte med förbundet för att lyssna på deras synpunkter och se hur vi tillsammans kan verka för ett nytt avtal.

Viten tas bort tillsvidare

Best Transport och våra åkerier har tillsammans mycket god leveranskvalitet och viten är ovanliga. Viten utfärdades på 0,016 procent av samtliga Best Transports utförda leveranser under år 2020. Syftet med modellen har varit att säkerställa hög leveranskvalitet, exempelvis att åkerier levererar paketen till rätt adress, att paketen inte skadas av ovarsam hantering under frakten samt att säkerställa omställningen till fossilfritt. Best Transports bilar ska köras på el eller förnybara bränslen.

– Vi pausar nu alla viten och ska se över om vi kan hitta system där vi kan kontrollera och följa upp att ingen enskild chaufför ska kunna drabbas personligen i framtiden. Vi har ett gemensamt intresse mellan kunder, åkerier och oss att ständigt hitta sätt att förbättra leveranskvaliteten och samtidigt driva på klimatomställningen, säger Niklas Knight.

Om du har några frågor angående ovan är du varmt välkommen att kontakta oss på marcom@besttransport.se

Här kan du ladda ner pressmeddelandet

Nyhetslistan