alderskontroll

27 november 2023

Best Transports leveranser uppfyller krav på ålderskontroll och ID-kontroll

I ljuset av nya vägledande domar gällande ålderskontroll vid utlämnande av tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter, står last mile-företaget Best Transport i frontlinjen för att underlätta för e-handlare att säkerställa att lagkravet om ålderskontroll vid leverans av produkter med åldersbegränsning efterlevs.

Tobaksförsäljning regleras, såväl i butik som online, av tobakslagen. Den stipulerar att ålderskontroll krävs vid både försäljning och utlämnande av tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter. Under 2023 har det kommit en rad vägledande domar gällande just ålderskontroll vid leverans, där brister i e-handlarens leverantörsled fått till följd att tillstånd för tobaksförsäljning på distans inte längre beviljas. Det gör att många e-handlare som säljer produkter med åldersbegränsning vill säkerställa att de underleverantörer som ombesörjer transport genomför ålderskontroll på ett tillfredsställande sätt vid leverans- eller upphämtningstillfället.

Best Transport förväntas nu spela en betydande roll i att stödja e-handlare att säkerställa kravuppfyllnad genom att erbjuda säkra och effektiva leveranser med ålderskontroll för produkter med åldersbegränsning 18 eller 20 år. Sedan många år tillbaka har last mile-aktören rigida ålderskontrollmetoder som har utformats för att göra processen smidig och säker för både e-handelskunder och konsumenter, likväl som för chaufförer.

– Vi förstår vikten av att upprätthålla åldersbegränsningarna vid leverans av tobaksprodukter, likväl som för andra produkter såsom alkoholhaltiga drycker. Vår lösning gör det tydligt för både konsumenter som för våra chaufförer att en ålderskontroll kommer att genomföras vid leverans. Vi använder våra plattformar Track & Trace och Best Driver app för att upprepat kommunicera detta både före och under leveransen, vilket skapar förståelse och smidighet i hela processen, säger Mats Steen, VD på Best Transport.

För e-handlare som omfattas av krav på ID-kontroll vid leverans, vilket exempelvis krävs för särskilda läkemedel, har Best Transport leveransprocesser med ID-kontroll för att säkerställa att leveransen når rätt mottagare. Det är också en eftertraktad leveransmetod när det gäller gods av högt värde.

Best Transports ålderskontroll och ID-kontroll är en integrerad del av företagets hemleveranser, där skanning av körkort eller digitalt ID-kort i BankID-appen likväl som manuell kontroll kan genomföras. För Best Box-leveranser genomförs alltid en legitimationskontroll med mobilt BankID vid upphämtningstillfället och inom kort rullas företagets ålderskontroll-lösning vid upphämtning från Best Box ut, vilket kommer innebära att boxen öppnas först när mottagarens ålder har verifierats. Best Transport har också lagt in en spärr mot att överlåta den digitala nyckeln vid boxleveranser med ålderskontroll för att förhindra minderåriga från att kunna hämta ut åldersbegränsade produkter.

– Genom att erbjuda robusta och tillförlitliga lösningar för både ålderskontroll och ID-kontroll i våra leveransprocesser strävar vi efter att underlätta för e-handlarna att följa de regler som finns på marknaden och säkerställa att deras verksamheter fortsätter att vara i överensstämmelse med lagstiftningen. Vi är glada för att vi nu även kan erbjuda boxleveranser med ålderskontroll, vilket många av våra kunder har efterfrågat, avslutar Mats Steen, VD på Best Transport.

Kontakt

Nyhetslistan