julshopping.png

8 december 2017

Best Transport spår rekordår inför jul

Julshoppingen har dragit igång med full kraft och i takt med e-handelns tillväxt väljer också allt fler att handla julklapparna online. Best Transport förbereder sig för årets mest hektiska period och spår nu en rekordmånad inför jul. Transportföretagets vd, Niklas Knight, tror på en fördubbling av antal leveranser jämfört med föregående år.

E-handelns enorma expansion har varit en betydande faktor till att Best Transport de senaste åren mångdubblat antalet leveranser och 2017 ser inte ut bli ett undantag. Inför jul ökar trycket dessutom markant. Leveransvolymerna har i december de tre senaste åren nästan dubblerats i jämförelse med snittet för årets övriga månader. Under föregående års jul ökade leveranserna med hela 97 procent och detta år förväntas julmånaden att slå alla rekord.

– Vi tror på och planerar för en fördubbling av antal leveranser inför årets jul jämfört med 2016. Inte minst för att e-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas, men också för att efterfrågan ökar på snabba hemleveranser på kvällstid. Där är vi väldigt konkurrenskraftiga, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.

Många väljer bort den stressiga julshoppingen i butikerna för att istället näthandla hemma i lugn och ro. Samtidigt finns en oro hos konsumenterna att klapparna inte ska levereras i tid. Som transportföretag krävs en kraftsamling under julmånaden för att förbereda sig på ett fördubblat antal leveranser. Best Transport tar in mer resurser på områden som trafikledning, kundtjänst och inte minst fordon. För att också ge mottagaren mer kontroll över leveransen kan budbilen dessutom följas genom en realtidskarta på leveransdagen.

– Med vår tjänst kan e-handlare ha en senare tid för sista beställning och ändå garantera leverans innan jul. Vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta våra e-handlares viktiga julförsäljning och samtidigt bidra till att slutkonsumenterna får en fridfull jul, avslutar Niklas.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Nyhetslistan