Bjorn_Nordenborg_Best_Transport

4 juli 2024

Björn Nordenborg stärker Best Transport som Group VP Sales & Marketing

Best Transport tar in Björn Nordengren som Group VP Sales & Marketing. Han får ansvar för verksamhetens kommersiella avdelning och får en nyckelroll i Best Transports fortsatta tillväxtresa.

Best Transport har nöjet att tillkännage att Björn Nordenborg nu börjar som Group VP Sales & Marketing. Tillskottet kommer att spela en central roll i att stärka Best Transports varumärke samt vara avgörande i marknadsnärvaron och för att driva företagets fortsatta tillväxt.

Björn har en gedigen bakgrund från kommersiella och operativa ledarroller och har tidigare innehaft flera nyckelpositioner inom försäljning och marknadsföring. Närmast kommer Björn från rollen som COO på konsult- och produktbolaget Nepa där han med stor framgång bidragit till betydande affärstillväxt och förbättrade marknadsandelar.

– Vi är mycket glada över att välkomna Björn till oss på Best Transport. Med hans passion för att bygga och utveckla företag, är vi övertygade om att han kommer att bidra till vår fortsatta framgång och hjälpa oss att nå våra ambitiösa mål. Björns erfarenhet och insikter kommer att vara ovärderliga när vi fortsätter att stärka vår position på marknaden, säger Mats Steen, Group CEO på Best Transport.

I sin nya roll kommer Björn att ansvara för att utveckla och implementera försäljnings- och marknadsstrategier samt för att leda och inspirera försäljningsteamet. Han kommer också att spela en central roll i att identifiera nya affärsmöjligheter och driva företagets expansionsstrategi. Björn kommer att arbeta i företagets koncernledning.

– Jag är hedrad och exalterad över att ansluta mig till Best Transport. Företaget har en stark grund samt en tydlig vision för framtiden och jag är imponerad av företagets engagemang för hållbarhet och kundfokuserade lösningar. Tillsammans med teamet ser jag nu fram emot att ytterligare stärka vårt varumärke och optimera våra marknads- och kommunikationsinsatser där vi alltid har kunden i fokus, säger Björn Nordenborg, Group VP Sales & Marketing på Best Transport.

Kontakt

Nyhetslistan