e-handel.png

10 oktober 2017

Den e-handlare som kan leverera på kundens villkor vinner

Under 2017 bedöms e-handeln slå alla rekord och prognoser från HUI förutspår en omsättning på 67 miljarder kronor. I takt med e-handelns snabba tillväxt ökar även konsumenternas krav på flexibla leveranser. Något som i sin tur ställer hårdare krav på transportföretagens erbjudanden.

Globaliseringen och minskade handelshinder skapar både möjligheter och hot för de som är verksamma inom e-handelssegmentet. Samtidigt som svenska e-handlare har möjlighet att nå andra marknader finns liknande möjligheter för utländska aktörer att erbjuda sina produkter på den svenska marknaden. Ofta med ett annat pris- och kostnadsläge. Best Transports bedömning är att den allt hårdare konkurrensen bland e-handlare kommer att öka betydelsen för varuleveransens flexibilitet. För konsumenterna kan detta bli en direkt avgörande faktor vid köpbeslutet.

– Vår tro är att konsumenten kommer lägga allt större vikt vid de olika leveransalternativ som erbjuds över nätet. Valet handlar både om var leveransen ska ske och när eller hur snabbt e-handlaren kan leverera. Dessutom kommer returhanteringen vara än viktigare i framtiden för att konsumenten ska uppleva en så smidig shoppingupplevelse som möjligt, säger Jonas Andersson, affärsutvecklingschef, Best Transport.

Best Transport erbjuder redan i dag hemleveranser på kvällstid i stora delar av Sverige på vardagar och söndagar. Servicen kommer att utökas med lördagsleveranser, i ett första steg i Stockholmsregionen. För de e-handlare och mottagare som befinner sig i samma geografiska region kan Best Transport leverera varor till hemmet redan samma dag som beställningen genomförs förutsatt att ordern läggs innan ett visst klockslag. När varorna väl är på väg kan konsumenten enkelt följa sin leverans via webbapplikation i realtid.

– Vi kommer kontinuerligt utveckla våra lösningar för att erbjuda flexibla leveranstjänster som underlättar konsumentens vardag och därigenom bidrar till e-handlarens konkurrenskraft. Eftersom e-handeln växer och bedöms fortsätta att växa under överskådlig tid är detta utmaningar vi vill möta. Med vårt ursprung i budbilsbranschen består vårt DNA av kundfokus, flexibilitet och snabbhet vilket ger oss rätt förutsättningar, säger Niklas Knight, VD för Best Transport.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Nyhetslistan