Best_Terminal_Jonkoping

13 juni 2022

Best Transport expanderar i Jönköping

Fyrfaldigar terminalytan i Sveriges logistikknutpunkt

I början av 2019 etablerades Best Transport i Jönköping. Nu förstärker last mile-aktören sin position i Sveriges logistikmecka genom att flytta in i en nybyggd terminal och därigenom kraftigt expandera terminalytan. Därmed kan Best Transport erbjuda ytterligare e-handlare, distributionskunder och 3PL-aktörer de snabbaste leveranstiderna till centrala marknader så som Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn.

Best Transport fortsätter sin expansionsresa och förstärker nu sin position genom att kraftigt utöka verksamheten i Sveriges logistikcentrum Jönköping. Last mile-aktören flyttar i mitten av september in i en helt nybyggd terminal och utökar därmed terminalytan fyrfaldigt. Jönköping blir samtidigt en än viktigare knutpunkt i Best Transports linjenät som på ett effektivt sätt binder samman Sveriges storstäder.

På den säkerhetsklassade terminalen i Jönköping kommer stora paketvolymer kunna hanteras dagligen, samtidigt som det finns en stor temperaturreglerad lageryta.

– Det känns oerhört bra att vi nu, genom att kraftigt utöka terminalytan, kan hjälpa ännu fler kunder med snabba och flexibla leveranser. Vår nya terminal håller stadigt en temperatur om 15°C, vilket framför allt möjliggör att vi kan förvara och hantera större mänger temperaturreglerat GDP-gods, säger Johan Wadsby, Affärsområdeschef för Best Transport Jönköping.

Den nybyggda terminalen är uppförd med energieffektivitet i åtanke och har bland annat extra tjocka väggar samt ett energismart ventilationssystem. Terminalen drivs på förnybar el och det är förberett för inkoppling av solceller. Egna laddstolpar och en egen HVO100-tank förser Best Transports fossilfria fordonsflotta med förnybara bränslen.

– För Best Transport är hållbarhet en central del i vår verksamhet. För oss har det därför varit avgörande att vår nya terminal möter våra krav vad gäller minimalt klimatavtryck och att det finns möjlighet för våra fordon att snabbt och smidigt kunna laddas med förnybar el eller fyllas med fossilfri HVO100. I anslutning till terminalen finns det även en fordonsverkstad och en miljöanpassad tvätthall, vilket ytterligare effektiviserar verksamheten och reducerar onödig körsträcka, säger Niklas Knight, Koncernchef på Best Transport.

Kontakt

Niklas Knight
Koncernchef, Best Transport
niklas.knight@besttransport.se

Johan Wadsby
Affärsområdeschef Jönköping, Best Transport
johan.wadsby@besttransport.se

Nyhetslistan