idrottsbudet.png

15 december 2014

Idrottsbudet blir Best Transport

Idrottsbudet i Uppsala ingår nu i Best Transport. Best Transport förvärvar samtidigt Idrottsbudets verksamheter i Göteborg, Malmö och dotterbolaget Prime Delivery med verksamhet på Arlanda.

Idrottsbudet och Best Transport har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete, vilket gör att detta är ett naturligt steg att ta. Tillsammans ökar den totala kapacitet och företaget får en stärkt gemensam närvaro i Sveriges tre storstadsregioner. Det finns också stor potential att samordna respektive orters kunduppdrag och att tillsammans utveckla erbjudandet.

För Idrottsbudets kunder blir de omedelbara förändringarna mycket små. Tjänster och personal blir desamma.

Nyhetslistan