schyssta_villkor.jpg

5 maj 2021

Best Transport implementerar kollektivavtal och skärper interna kontroller

I februari gav Best Transport i uppdrag till revisionsbyrån Grant Thornton att göra en extern utredning för att identifiera brister och ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att alla bolagets underleverantörer lever upp till bolagets krav på kollektivavtalsmässiga löner. Nu är utredningen klar och den visar att inte alla underleverantörer kan visa att de följer alla kraven. Därför implementerar nu Best Transport kollektivavtal och skärper de interna kontrollerna.

Best Transport har sedan tidigare tecknat kollektivavtal för egna chaufförer och har krävt att anslutna åkerier enligt avtal ska ha kollektivavtalsmässiga ersättningar för sina chaufförer. Tidigare i år väcktes det kritik kring brister i villkoren för enskilda chaufförer hos en del underleverantörer till bolaget. Best Transport tog kritiken på största allvar och initierade en extern utredning.

Implementerar kollektivavtal

Best Transport kommer nu att ställa krav på kollektivavtal för alla nya underleverantörer. Flertalet befintliga åkerier har redan nu tecknat kollektivavtal och inom 12 månader ska samtliga åkerier med fler än fem fordon ha tecknat avtal. Parallellt kommer Best Transport att fortsätta dialogen med facket för att tillsammans utveckla ett avtal med större flexibilitet för att möta framtida konsumentbehov i kombination med trygga arbetsvillkor för chaufförerna.

– För oss och våra kunder är det viktigt att alla chaufförer får schyssta villkor oavsett om de är anställda av oss eller någon av våra underleverantörer. Best ska stå för goda arbetsförhållanden och schyssta villkor. Det fungerar mycket bra hos många åkerier men utredningen pekar också på att det finns förbättringspotential. Vi vill säkerställa avtalsmässiga löner i alla led och därför skärper vi nu både krav och kontroller, säger Niklas Knight, vd Best Transport.

Under utredningens gång har Best Transport valt att avsluta samarbetet med ett par åkerier. Framåt kommer Best Transport att inrätta en dedikerad tjänst med uppdrag att ytterligare säkerställa avtalsefterlevnad när det gäller arbetsförhållanden och villkor.

– Vi jobbar med många fantastiska åkerier men vissa underleverantörer har inte kunnat visa att de lever upp till alla högt ställda krav. I vissa fall handlar det om brist på dokumentation och i andra på faktiska villkor. Vi drar slutsatsen att våra kontroller av avtalsefterlevnad inte varit tillräckliga. Tillsammans med våra åkerier tar vi nu stora kliv som väsentligt minskar risken att liknande problematik ska kunna inträffa igen och även ökar möjligheten att tidigt identifiera brister. Vi är helt övertygade om att schyssta villkor är en grundförutsättning för utvecklingen av vår bransch, säger Niklas Knight.

Best Transport inrättade i vintras en visselblåsarfunktion för chaufförer och kommer att informera chaufförer regelbundet om funktionen för att säkerställa att alla chaufförer vet var de kan vända sig för att rapportera eventuella missförhållanden. Bolaget har även beslutat att fortsatt pausa modellen med viten till underleverantörer. Syftet med modellen har varit att säkerställa hög leveranskvalitet, trygga och säkra leveranser samt att säkerställa omställningen till fossilfria bränslen.

– Vi fortsätter tillsvidare med pausen av viten och ser över om vi kan hitta system där vi kan kontrollera och följa upp att ingen enskild chaufför ska kunna drabbas personligen av viten. Det finns ett gemensamt intresse mellan kunder, åkerier och oss att ständigt hitta sätt att förbättra leveranskvaliteten och samtidigt aktivt driva på omställningen till fossilfria bränslen och hållbara transporter, avslutar Niklas Knight.

Kontakt

Hanna Radoncic
Marknadsansvarig, Best Transport
hanna.radoncic@besttransport.se

Nyhetslistan