fossilfria_hemleveranser.png

3 mars 2020

Best Transport lanserar fossilfria hemleveranser

Best Transport arbetar aktivt med att minska sina klimatutsläpp. Nu växlar företaget upp arbetet ytterligare genom att ställa om till helt fossilfria hemleveranser för bolagets kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. De fossilfria hemleveranserna möjliggörs genom elfordon, lastcyklar och att resterande fordon nu fyller tanken med HV0100.

Sedan länge har Best Transport ett gediget miljöarbete. Alla leveranser klimatkompenseras sedan 2015 och bolaget har de senaste åren genomfört en rad miljösatsningar på bland annat miljöledningssystem, utbildningar i miljökunskap, samlastning och fordon så som lastcyklar och elfordon. Nu påbörjar transportbolaget omställningen till fossilfria hemleveranser genom att bolagets dieselfordon ska drivas på det fossilfria bränslet HVO100, initialt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Omställningen har föranletts och möjliggjorts av ett grundligt förarbete. Best Transport har bland annat genomfört en fordonsinventering på samtliga fordon och sedan ställt kravet att fordonstillverkarna ska godkänna HVO100 som drivmedel. Allt för att omställningen genomförs korrekt och samtidigt blir så smidig som möjligt för åkarna.

I syfte att underlätta omställningen ytterligare för sina åkare installerades en HVO-tankanläggning vid terminalen i Spånga och en laddbox i Uppsala i fjol. En sammanställning över HVO-tankställen har även gjorts och bolaget ser även över möjligheten att installera fler egna tankanläggningar med drivmedlet HVO100.

– Vi är mycket glada över att vår nya klimatsatsning nu rullas ut. Extra stolt är jag över det arbete som medarbetarna lagt ner för att möjliggöra bolagets fossilfria hemleveranser, något som verkligen inte sker över en natt. Detta är ett kvitto på att miljöarbetet är högt prioriterat hos Best Transport och vi ser ljust på att den här satsningen ska komma både våra kunder, åkare och framförallt miljön till gagn, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

HVO100 har betydligt lägre klimatpåverkan än vanlig diesel och minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Det är dessutom utvecklat för att passa dieselfordon. Best Transport har avtalat att åkerierna som bolaget samarbetar med enbart tankar HVO100 och köper in fordon från tillverkare som godkänt bränslet. Klimatsatsningen följs sedan upp genom att åkarna fyller i en obligatorisk och användarvänlig drivmedelsrapport vid varje tankningstillfälle.


Fakta om HVO100

  • HVO100 är 100% förnybar
  • Upp till 90% växthusgasreduktion
  • Passar i alla dieselmotorer
  • Fri från svavel och aromater
  • Ej giftig för vattenlevande organismer

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Jonas Wahlström
Head of CSR, Best Transport
jonas.wahlstrom@besttransport.se

Nyhetslistan