Mats_Steen

14 augusti 2023

Mats Steen blir tillförordnad VD för Best Transport

Mats Steen blir tillförordnad VD för Best Transport. Mats har varit styrelseordförande i Best Transport sedan början av 2023 och tillträder rollen som tf VD den 14:e augusti. Mats tar över rollen efter Niklas Knight som lämnar verksamheten efter sex år som VD. 

– För att ytterligare stärka Best Transports position inom både expresstjänster och Last Mile i Norden och norra Europa har styrelsen och Niklas kommit överens om att Niklas nu lämnar verksamheten. Niklas har varit central i utvecklingen av Best Transport till en ledande aktör med betydande verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och vi vill rikta ett varmt tack till Niklas för gott arbete i bolaget och önskar honom all lycka framöver, säger Mats Steen, Styrelseordförande och tf VD, Best Transport. 

Best Transports styrelse startar nu upp en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare. 


För mer information:

Mats Steen, styrelseordförande och tf. VD Best Transport
mats.steen@besttransport.se

Nyhetslistan