trendspaning.png

10 februari 2020

Best Transports trendspaning inför 20-talet

Automatisering, stora kollin och butikernas comeback

Ett händelsefyllt decennium står för dörren när det gäller logistik. Automatisk påfyllning av varor till hushållet med hjälp av artificiell intelligens, större hemleveranser till följd av färre bilister och framtidens fysiska butik gör comeback i en ny skepnad. Best Transports vd Niklas Knight har listat vilka trender som tog fart under det förra decenniet och som allt starkare kommer att prägla transport- och logistikbranschen under det kommande årtiondet.

I början av 10-talet var hemleveranser inte speciellt vanligt förekommande. Och de hemleveranser som utfördes skedde helt och hållet på avsändarens villkor. Ingen aktör erbjöd smarta appar och tjänster som hjälpte konsumenten att följa leveransen och det fanns ytterst bergränsade möjligheter att påverka tidpunkt för leverans. Att kunna få ordern till alternativa platser eller att låta budet få tillgång till bostaden genom digitala lås var ännu inte på tapeten.

Men för tio år sedan tog e-handelns utbreddning fart. Det blev startskottet för butiksdödens decennium där tidigare välmående butiker föll som käglor för digitaliseringens och näthandels explosivartade intåg. Människors konsumtionsbeteenden började förändras, vilket ritade om spelplanen för både detaljhandeln och transport- och logistikbranschen.

10-talet var ett omvälvande decennium för transportbranschen, där makten succesivt flyttades från avsändare till mottagare. Teknikskiftet och utökade krav från konsumenterna har skapat ett paradigmskifte som många aktörer står mitt i skärpunkten av. Därför kan transport- och logistikbranschen i än högre utsträckning behöva anpassa sig till en ny tid som ställer nya krav och formar nya trender.

– Under det föregående decenniet såg vi att budbranschen svängde från att vara avsändarstyrd till mottagarstyrd där både konsumenter och företag nu efterfrågar mer transparens och flexibilitet. Branschen står inför att utveckla smarta, miljövänliga och än mer automatiserade transportkedjor. Det nya decenniet kommer även bli de fysiska butikernas comeback, dock i en ny form. Vi verkar i en spännande och föränderlig tid, vilket ställer höga krav på oss som transportföretag att utveckla leveranstjänster som inte bara gynnar privatpersoner och företag, utan även miljön, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.

Trender 2020

Med avstamp i hur transport- och logistikbranschen såg ut i början på 10-talet har Best Transports Niklas Knight samlat bolagets expertis och framtidsspanat vad som förväntas bli trender som kommer att färga 20-talet.

 1. Automatiserade hemleveranser
  Under 10-talet etablerades hemleveranser rejält och har för många människor underlättat livspusslet att gå ihop. Under 20-talet kommer hemleveranserna automatiseras till en ny nivå där beställningar sker med hjälp av AI, vilket kommer hjälpa hushållen att fylla på sina varor på det smidigaste sättet, till det bästa priset och från olika leverantörer – allt samlat i en leverans. Samarbete och transparens mellan konkurrenter kommer bli allt viktigare för att lyckas med detta.

 2. Ökat fokus på miljö – påverkar inte bara ”sista milen”
  Ökad CSR-medvetenhet kommer påverka såväl varuägaren som aktörer i hela försörjningskedjan. Hur varor produceras, transporteras till Sverige och sista-milen kommer vara allt viktigare beslutskriterier för kunden. Att se hela påverkan på miljön för valet av just en specifik produkt kommer vara viktigt, tillsammans med att den tillverkas under acceptabla förhållanden.

 3. De fysiska butikernas comeback
  10-talet var som bekant ett tufft decennium för den fysiska butiken som brottades mot den allt starkare e-handeln. Inledningsvis kommer e-handelstrenden fortsätta att sätta käppar i hjulen för den fysiska handeln. Dock kommer den fysiska butiken göra comeback i en ny skepnad, i en mer automatiserad form med färre servicepersoner, större lagerytor och mindre butiksytor. E-handel, lager och butiker kommer tillsammans skapa en omnikanals-effekt där funktionerna sammanflätas för skapa en smidig och sömlös kundupplevelse.

 4. Hemleverans av större paket tar plats
  I takt med att allt färre bilister väntas i urbana miljöer kommer efterfrågan på hemleverans av större paket att öka markant under 20-talet. Transportaktörer som vill förbli relevanta i stadsmiljöer kommer att behöva erbjuda smidiga hemleveranser av större paket.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Nyhetslistan