Vi gillar olika

Mångfald – en framgångsfaktor

Gå till jobbet och träffa kopior av sig själv? Nä, fy vad tråkigt!

På Best Transport är vi eniga om att...

  1. mångfald är en nyckel till framgång. Olika erfarenheter och perspektiv hos våra medarbetare gör oss mer kreativa, dynamiska och effektiva.
  2. vi genom mångfald och inkludering får en roligare arbetsplats, där vi ständigt lyfter och lär oss av varandra.

Såhär jobbar Best Transport med mångfald

Best Transport arbetar aktivt både med mångfald och inkludering. Hos oss ska alla medarbetare behandlas med jämlikhet och med respekt.

Tillsammans med vår samarbetspartner Close The Gap arbetar vi långsiktigt för att säkerställa att mångfald och inkludering förblir viktiga grundstenar för vår fortsatta tillväxt och utveckling.

Våra medarbetare hjälper oss

Varje år tar vi tempen på vår arbetsplats genom en medarbetarundersökning. Vi ställer frågor om alltifrån kommunikation, rutiner, ledarskap och arbetsbelastning till om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Här är några av resultaten från den senaste undersökningen:

  • 5,4 av 6 trivs på arbetsplatsen
  • 5,7 av 6 känner förtroende för chef och ledning
  • 5,9 av 6 uppger att det inte förekommer trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Vad tycker våra medarbetare?

linda.png

Linda, kundtjänst

Best Transports glädjespridare - alla dagar om året. Sedan 2013.

"Den stora variationen på arbetsuppgifter och att det är högt i tak gör att jag tycker om att gå till jobbet. På Best Transport finns det också stora möjligheter för oss medarbetare att utvecklas, vilket jag tycker är superbra."

Tommy_Hasslund

Tommy, specialtransporter

Best Transports klippa sedan 1999.

"Jag tycker om att det alltid finns nya kluriga transporter att lösa och att det hela tiden händer något nytt. På Best finns det ett stort förtroende för mig som medarbetare och att jag kan driva svåra transportfrågor i mål."

Vill du också bli en Bestis?