Vi gillar olika

Mångfald – en framgångsfaktor

Gå till jobbet och träffa kopior av sig själv? Nä, fy vad tråkigt!

På Best Transport är vi eniga om att...

  1. mångfald är en nyckel till framgång. Olika erfarenheter och perspektiv hos våra medarbetare gör oss mer kreativa, dynamiska och effektiva.
  2. vi genom mångfald och inkludering får en roligare arbetsplats, där vi ständigt lyfter och lär oss av varandra.

Såhär jobbar Best Transport med mångfald

Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att våra medarbetare kommer till vår arbetsplats och får växa, ha kul – men framförallt att de får vara sig själva

Best Transports chefer har gått Includers utbildning i inkluderande ledarskap och rekrytering. Utbildningen har givit oss ytterligare kunskap om fördelarna med mångfald och breddad rekrytering för verksamheten samt hur vi alla kan agera än mer inkluderande i vår arbetsvardag.

Våra medarbetare hjälper oss

Varje år tar vi tempen på vår arbetsplats genom en medarbetarundersökning. Vi ställer frågor om alltifrån kommunikation, rutiner, ledarskap och arbetsbelastning till om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Här är några av resultaten från den senaste undersökningen:

  • 86% känner sig trygga med att prata om sin sociala och kulturella bakgrund.
  • 81% tycker att Best Transport erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare oavsett kön eller social bakgrund.

Vill du också bli en Bestis?