Distribution

Uppsala

Välj annan ort

Vår helhetslösning för distribution

Med vår lösning får du en smidig och kostnadseffektiv distribution. Vårt distributionssystem täcker hela Mälardalen. Du kan också välja en distributionslösning som utgår från Uppsala till resten av landet.

Full spårbarhet

Eftersom alla våra chaufförer är försedda med handdatorer kan vi ge dig full spårbarhet och återrapportering med elektronisk kvittens (IOD - information of delivery).

Att komma igång med vår distributionslösning är enkelt. Du kan välja att antingen sända in din EDI-fil till oss, eller så använder du vår kundportal för utskrivning av etiketter.

Såhär fungerar det

  • Vi hämtar upp godset hos dig. Osorterat, på pall eller flera paket spelar ingen roll.

  • När vi lämnat dig kör vi godset till vår terminal. Där packas det upp och sorteras av vår kunniga personal för vidare distribution.

  • Vår trafikledning planerar hur ditt gods ska distribueras. Vi ruttoptimerar alltid. Det innebär att vi så långt som möjligt samkör olika sändningar. På så vis håller vi nere kostnaderna för dig, men vi sparar också på miljön.

  • Nästkommande vardag kör vi ut godset för slutleverans.

Vi hjälper dig

Våra kunniga säljare hjälper ditt företag med avtalsfrågor samt offertförfrågningar och att hitta rätt tjänst för ditt företag.