Reklamation

När något gått fel

Ibland händer det att skador uppstår i samband med lastning och lossning eller under själva transporten. Best Transport följer transportvillkoren enligt Allbud 98 (för budbilstjänster) och Alltrans 2007 (för lastbilstjänster). För lagringsuppdrag gäller NSAB 2015.

Du anmäler en skada genom att fylla i formuläret här nedan. Vi besvarar ärenden inom 48 timmar.


Claims in English? Please click here

Gör din anmälan

Fyll i formuläret nedan. Vi hör av oss till dig inom 48 timmar.