best_fordonsflotta.jpeg

6 juli 2020

Best Transport blir medlem i BioDriv Öst

Best Transport är det första transportbolaget att bli medlem i BioDriv Öst, samverkansorganisationen som driver omställningen till fossilfria transporter tillsammans med sina medlemmar. Genom medlemskapet stärker Best Transport sitt hållbarhetsarbete och fortsätter att ligga i framkant i omställningen till fossilfrihet.


Best Transport är ett av Sveriges ledande företag inom snabba transport- och logistiktjänster. Närmare 500 fordon utför varje dag tusentals uppdrag i Norden och målsättningen är att ställa om hela fordonsflottan till att uteslutande köras på förnybara drivmedel.

– Med BioDriv Östs engagemang och breda kunskap om förnybara drivmedel och fordon ser vi fram emot att kunna ta ytterligare kliv framåt i vårt viktiga arbete med omställningen till fossilfria transporter, säger Jonas Wahlström, Chef miljö och kvalitet på Best Transport.

Genom att vara det första transportföretaget som blir medlemmar i BioDriv Öst fortsätter Best Transport att gå i täten för klimatarbetet och säkerställer därigenom långsiktigt hållbara transporter för sina kunder.

BioDriv Öst samlar aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill verka för fossilfria transporter i östra Mellansverige och Stockholmsregionen. Samverkansorganisationen underlättar och påskyndar omställningsarbetet och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med en fossilfri transportsektor. Över 40 aktörer är redan med i denna regionala kraftsamling.

– Vi tror på ett framgångsrikt hållbart samhälle och arbetar med att underlätta vägen dit. Att företag som Best Transport satsar på att ligga i framkant i omställningen är glädjande och viktigt för hela samhällets utveckling. Det är även av stor vikt att de aktörer som upphandlar transporter premierar företag som går i bräschen inom hållbarhetsarbetet, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på BioDriv Öst.

Kontakt

Jonas Wahlström
Head of CSR, Best Transport
jonas.wahlstrom@besttransport.se

Beatrice Torgnyson Klemme
VD, BioDriv Öst
073-397 06 25
beatrice.torgnyson@biodrivost.se

Nyhetslistan