Best_utryckningsfordon

16 januari 2024

MediCarrier förnyar avtal med Best Transport

Best Transport har fått förnyat förtroende av MediCarrier för att genomföra kritiska budtransporter åt Region Stockholm. Det välfungerande samarbetet förnyas nu med en ny avtalsperiod, vilket innebär att Best Transport kommer fortsätta vara en viktig länk i Region Stockholms vårdkedja.

MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget ansvarar för avrop, lagerhållning, sampackning och distribution av sjukvårds- och förbrukningsprodukter åt verksamheter i Region Stockholm. MediCarriers samhällsviktiga uppdrag är i gång dygnet runt, alla dagar om året och det är tillsammans med pålitliga och dedikerade partners som vårdkedjan tryggas. Det står nu klart att MediCarrier, efter upphandling, ingår ett nytt avtal med Best Transport avseende tidskritiska transporter till och från sjukhus, apotek och andra viktiga verksamheter.

I upphandlingen betonade MediCarrier särskilt vikten av uppdragsförståelse, kvalitet och leveransprecision, samt en kompetent och erfaren organisation – områden där Best Transport har visat styrka. Flexibilitet och anpassningsförmåga har varit en annan viktig faktor bakom MediCarriers fortsatta förtroende för Best Transport, faktorer som ofta är livsavgörande när det gäller tidskritiska leveranser.

På Best Transport är teknologisk innovation en strategisk hörnsten. Tack vare avancerad teknik kan Best Transports trafikledning snabbt reagera på förändringar och allokera om fordon, vilket maximerar flexibiliteten och ökar effektiviteten. Genom företagets teknologiska lösningar erbjuds också full spårbarhet och övervakning av medicinska transporter, vilket möjliggör realtidsinformation om leveransstatus.

– Vi har under många år haft ett mycket framgångsrikt samarbete med Best Transport inom Region Stockholm. De lever upp till våra högt ställda krav och vi känner oss trygga med deras erfarenhet, kapacitet och systemlösningar. Samarbetet stärker vår förmåga att möta våra åtaganden inom tidskritiska leveranser och att säkerställa kontinuitet inom Region Stockholm, säger Martin Hansson-Halmi, Affärsområdeschef Transporttjänster på MediCarrier.

Best Transport, fortsätter nu bistå Region Stockholm med gedigen erfarenhet av tidskritiska leveranser och en flexibel fordonsflotta. För uppdraget tillhandahåller Best Transport 16 fordon utrustade med blåljus och sirener. Dessa utryckningsfordon är specialanpassade för att bistå specifika enheter inom Region Stockholm, såsom ECMO på Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS).

– Vi på Best Transport är glada över att fortsätta det viktiga arbetet för MediCarrier och Region Stockholm, där varje leverans är en viktig länk i vårdkedjan. Denna skräddarsydda lösning kräver högsta möjliga kvalitet och leveransprecision, och inte minst ett stort engagemang. Jag är stolt över den stora dedikationen hos Best-organisationen, som har gjort oss till en pålitlig partner för MediCarrier, säger Mats Steen, VD på Best Transport.

Om MediCarrier

MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster åt verksamheter inom Region Stockholm. Bolaget ansvarar även för Region Stockholms beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. För mer information besök medicarrier.se

Kontakt

Nyhetslistan