tempererade_fordon.png

3 oktober 2019

Best Transport storsatsar på logistiklösningar inom healthcare

En växande befolkning och ökad medellivslängd bidrar till en stigande läkemedelsanvändning samtidigt som utbudet av mediciner och sjukvårdstillbehör utökas. Det gör att efterfrågan på högklassiga och säkra logistiklösningar inom healthcare ökar kraftigt. Best Transport har under de senaste åren investerat i såväl fordon som kompetens och utbildning för att möta de krav hälsoindustrin och myndigheter ställer på transportörerna. Sedan 2016 har Best Transports omsättning inom segmentet nästan tredubblats och nu gör bolaget ytterligare investeringar.

Best Transport bistår sedan länge både privata och offentliga aktörer inom vården samt läkemedelsdistributörer med temperaturreglerande transporter. Fordonsflottan för dessa hälsotransporter har tidigare utgjorts av 40 temperaturreglerande GDP-fordon (Good Distribution Practice), men nu ökar behoven.

Transportaktörens omsättning för hälsotransporter har nästan tredubblats sedan 2016 och trenden fortsätter att hålla i sig; omsättningen inom healthcare-segmentet ökade med hela 46 procent från 2018 till 2019. En bidragande faktor är att läkemedelsanvändningen i Sverige har stigit markant de senaste åren, en annan att nya paketeringstekniker med dosförpakad medicin blivit allt vanligare. Samtidigt har antalet tillgängliga läkemedel och sjukvårdstillbehör kraftigt ökat. För att möta det växande behovet utökar Best Transport nu sin fordonsflotta inom hälsotransporter med 75 procent.

– Vi märker av den starka efterfrågan på våra tempererade transporter, både från privat och offentlig sektor. Det är ett intyg på att såväl apotek som vårdgivare anser att våra tjänster är trygga och därmed attraktiva. För att ytterligare stärka vår position på området expanderar vi nu vårt bestånd med hela 30 nya fordon som alla uppfyller de kvalitetskrav som GDP-transporter kräver och som körs av våra 500 specialutbildade chaufförer, säger Jonas Wahlström, Affärsområdeschef Hälsa på Best Transport.

Kraven för att ett fordon ska definieras som en GDP-transport är bland annat att det ska tillgodose ett temperaturkontrollerat utrymme inom intervallen +5 och + 25 C, samt säkerställa att godset inte kontamineras under transport. Fordonen är utrustade med moderna IT-lösningar för att främja spårbarheten och samtliga chaufförer har genomgått en GDP-utbildning. De tempererade transporterna är klimatkompenserade, precis som alla Best Transports uppdrag.

– Sveriges befolkning både ökar, åldras och vi ser en stigande läkemedelsanvändning. Det kommer att ställa nya krav på att sjukvården och apoteken har en robust och trygg läkemedelsdistribution att luta sig mot. Vi känner ett ansvar och sätter stolthet i att stötta vården med vår höga leveransprecision och noggrannhet, så att läkemedel och sjukvårdstillbehör kommer fram till rätt person, i rätt tid och på rätt sätt, säger Jonas Wahlström, Affärsområdeschef Hälsa på Best Transport.

Kontakt

Jonas Wahlström
Head of CSR, Best Transport
jonas.wahlstrom@besttransport.se

Nyhetslistan