anpassa_leveranser.png

16 januari 2018

Transportbranschen måste ta ett gemensamt ansvar för sitt rykte

I en tid då e-handeln växer med en enorm kraft höjs också kraven från konsumenterna när det kommer till leveranser. Slutkonsumenten som handlar bakom skärmen vill inte längre anpassa sig efter gammalmodiga transportföretag med föråldrade villkor. De företag som väljer att inte prioritera kundernas nya leveransbehov kommer inte heller att ha en chans framöver. Detta gäller för såväl e-handlare som transport- och logistikföretag, menar Niklas Knight, vd på Best Transport.

Vi befinner oss just nu i början av en stor förändring i transport- och logistikbranschen. Faktum är att hela vårt materiella samhälle befinner sig i en förändring. Sättet vi konsumerar i dag skiljer sig markant från hur det såg ut för bara fem år sedan. E-handeln, med sin stora genomslagskraft, har helt förändrat spelplanen för landets transportföretag. Att dess snabba tillväxt tagit många inom transport- och logistikbranschen på sängen råder det inga tvivel och konsumenternas missnöje är väl dokumenterat i media.

Allt talar för att e-handeln kommer att fortsätt växa rejält under de närliggande åren och en sak är därmed säker. För logistikföretagen kommer kundens kund, slutkonsumenten, bli än viktigare i framtiden. Slutkonsumenten kommer att kräva bättre service och ställa villkor i en helt annan utsträckning än tidigare. Många gånger kommer leveransalternativen bli direkt avgörande vid köptillfället. Därav kommer det också krävas större ansträngningar från alla aktörer i transportsektorn.

Möjligheten att välja leveransställe är ett alternativ som redan i dag erbjuds av många. Leveranser på kvällar och helger likaså. Hur, var och när ett paket levereras kommer inte längre att styras av företagen utan direkt av kunden. Att framtidens bud och leveranser måste vara snabbare och mer tillgängliga är knappast en underdrift. Det är en hygienfaktor för företagens överlevnad.

Vi på Best Transport jobbar ständigt med att utveckla vårt erbjudande för såväl konsumenter som företag genom nya innovativa lösningar. Men för att lyckas fullt ut måste hela logistikbranschen organisera sig och bli bättre på att ta fram gemensamma standarder för att utbyta information mellan e-handlare och transportör och exempelvis låsföretag som möjliggör öppning av digitala lås. Transportsektorn måste helt enkelt ta ett gemensamt ansvar för att tillsammans höja nivån och bättra på vårt rykte. Det är vad som krävs för att hänga med in i framtiden där kunderna redan befinner sig.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Nyhetslistan