Rekrytering – GDPR

Trygg hantering av personuppgifter

För oss på Best Transport har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och hederligt sätt. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker en tjänst hos oss har vi tagit fram en GDPR-Policy gällande rekrytering.

Policyn beskriver bland annat:


Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-470 33 00 eller via e-post till dataprivacy@besttransport.se


Läs och ladda ner Best Transports GDPR-Policy vid rekrytering

  • Vilka uppgifter vi behandlar
  • Vilken data vi bearbetar när du skickar in en ansökan
  • Hur länge vi lagrar din information
  • Dina rättigheter vid behandling av dina personuppgifter