trendspaning.png

13 februari 2018

Best Transports trendspaning 2018


Teknisk utveckling och konsumentmakt präglar 2018

Att transport- och logistikbranschen befinner sig i en föränderlig fas är ingen nyhet för den som följt med under året som passerat. Fjolårets utveckling resulterade i en rad erfarenheter men satte framförallt ribban för framtiden. Best Transports trendspaning sammanfattar vad som präglat 2017 och vilka trender som på riktigt förväntas ta fart 2018.

Året som gått har formats av handelns förflyttning från fysiska butiker till e-butiker. För handelns del har det inneburit ökade krav från konsumenterna, framförallt vad gäller leveransflexibilitet. En av de tydligaste markörerna för detta är att samma-dag-leveranser och kortare tidsfönster blivit en hygienfaktor. En viktig nyckel till framgång har också blivit att kunna erbjuda nya alternativ till klassiska utlämningsställen och hemleveranser. Tack vare den tekniska utvecklingen har exempelvis leveransboxar vid hemmet och digitala lås både till hem och bil lanserats.

– Omvärlden blir allt mer trendkänslig och för att tillgodose våra kunders behov behöver vi som transportföretag vara snabbfotade. Vi behöver också hitta nya smidiga sätt att erbjuda transporter genom exempelvis nya samarbeten. 2018 kommer att bli ett mycket intressant år då vi kommer kombinera vår gedigna erfarenhet inom budbranschen med en satsning på tekniksidan. Vi har många intressanta delar av verksamheten som vi ska utveckla med hjälp av vår kunskap, säger Niklas Knight, vd på Best Transport.


Trendspaning 2018

Best Transport har inför det nya året samlat sin expertis inom branschen och framtidsspanat på vad som förväntas bli trender att räkna med under 2018.

Konsumentmakten ökar ytterligare
Konsumentstyrda leveranser kommer att bli avgörande vid köpbeslutet, där både datum och tidsfönster väljs av konsumenten. Även bredare utbud av alternativa leveransplatser som arbetsplatser, leveransboxar och utlämningsställen kommer att efterfrågas i större utsträckning och bidra till att attrahera nya kunder.

Ökad prisdifferentiering på leveransalternativ
I städer som London och New York är trenden att prisskillnaderna mellan olika leveransalternativ ökar. Där styrs helt enkelt prissättningen av hastighet, leveransplats och leveransdag. Vi kan vänta oss samma prisdifferentiering här i takt med att leveransalternativen ökar.

Konsolidering av alternativa lösningar
För att kunna möta behoven som finns kommer konsolidering av alternativa lösningar ske och standarder för nödvändiga kommunikationsprotokoll att utvecklas. Ett exempel på samarbete mellan transportör, e-handlare och låsföretag vi redan sett är det mellan Best Transport, Apotea och Qlocx.

Självkörande fordon
Tekniken för självkörande fordon finns och pilotkörs nu främst på inhägnade industriområden. Under året kan de komma att prövas för kommersiellt bruk i fjärrtrafik. Det kommer i framtiden att påverka inte minst transportbranschens effektivitet och personalbehov.

Kontakt

Niklas Knight
VD, Best Transport
076-142 52 37
niklas.knight@besttransport.se

Nyhetslistan